Detta ordrally borde politikerna inte ha underhållit

Katrineholms nya platsvarumärke – till vilken nytta?

Katrineholms nya platsvarumärke – till vilken nytta?

Foto: Saxat från Katrineholm kommuns hemsida.

Ledare2024-03-11 18:52
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Flera fastighetsägare i Katrineholm går samman för att locka folk till kommunen. Bra! Ska Katrineholm växa, eller i alla fall inte krympa, behövs många händer. Bakom projektet står Victoriahem, Heimstaden, Tegelstaden, KFAB, City-fastigheter, Hyreshuset samt kommunen och Sörmlands sparbank. 

Den sortens samarbeten ska inte underskattas, de kan bära frukt på längre sikt. När idéer ska bli till verklighet krävs det ofta att både kommun och näringsliv är med i båten innan den lämnar strandkanten. Det gäller även i frågor om bostäder. De privata aktörernas insatser är givetvis välkomna – de har dessutom ett egenintresse i att fler flyttar till vår del av Sörmland. 

Kommunen har också mycket på att vinna i att locka fler till Katrineholm. Kommunen bör uppmuntras till att hålla noggrann koll på vad eventuella skattemedel går till i projektet, men i stort ska den här sortens samarbeten uppmuntras. Fastighetsägarna kan kanske lyfta sådant kommunfolket missat. I övrigt är det bara att önska samarbetet lycka till!

Men: Den marknadsföringsstrategi som aktörerna nu ska utveckla ska tydligen bygga på den platsvarumärkesstrategi som kommunen och Plus Katrineholm tog fram förra året. Det är förvånande. "Platsvarumärket" antogs förvisso i Katrineholms kommunfullmäktige, men ingen har i något led kunnat förklara hur det ska eller får användas. I alla fall inte på ett begripligt vis. Nyttan har ledarsidan bedömt som nära noll.

Samtidigt ska en ledarsida kunna ompröva ställningstagande om nya uppgifter kräver det. Och det kan mycket väl vara så att fastighetsägarna verkligen ser en nytta i detta platsvarumärke. Det är i så fall bra. Dock framgår det inte i vilken omfattning de ska nyttja varumärket. 

För den som vill studera materialet på egen hand finns det numera lättillgängligt på kommunens sajt. Det finns numera till och med en logotyp och allt – i flera färger! Dock är det inte ledarsidans uppgift att bedöma estetiken. Sådant är andra bättre på. Men plattformen lämnar mycket att önska när det kommer till hur kommunikatörerna bakom den formulerat sig. Vad ska till exempel en bokhandel i Katrineholm göra av dessa meningar från varumärkets "manifest"?

"Vi har ett öppet sinne och tänker i flera dimensioner. I navet av två stambanor och med kullagret i våra gener faller det sig naturligt".

Det är så här det långa floskelstaplande ordrallyt fortsätter i olika grad genom hela varumärket. Hur materialet ska användas rent konkret verkar vara ett senare bekymmer för andra att lösa. Samtidigt ska inte varje ord kritiseras, fler behöver exempelvis inse att man från Katrineholm har tillgång till en mycket stor arbetsmarknad. Men det döljs i det osammanhängande reklamdravlet.

Det är detta som många av politiker och tjänstemän i Katrineholm underhållit nästan kritiklöst. Allt för att visa handlingskraft i ett läge där befolkningssiffrorna pekar nedåt.

Dessutom är det grundläggande problematiskt när en kommun antar den här sortens propagandastrategier. Först och främst finns det väldigt lite eller noll belägg för att de skulle leda till att fler hus byggs, fler lärare anställs, eller att fler jobb växer fram. Sådant kräver mycket hårt arbete. 

Ovanpå är det politiskt tveksamt att välja ut en enda bild av Katrineholm. Men i ett fritt samhälle drar människor, företag och föreningar åt olika håll. De som inte passar in i den snäva bilden riskerar då bli förfördelade. Den sortens kommunikation belyser dessutom allra helst det förenklade, positiva och unika. Kvarglömt blir det som är mindre vackert och svårare att förklara eller beskriva. Sådan ensidighet bör kommuner inte vara delaktiga i.