Bygdeskolan i Österåker – gör nu hemläxan ordentligt!

Österåkersbygdens friskola är fortfarande i blåsväder.

Österåkersbygdens friskola är fortfarande i blåsväder.

Foto: Arkivbild

Ledare2023-11-23 17:02
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Österåkerbygdens friskola i Vingåkers kommun har återigen fått bakläxa av Skolinspektionen. Det efter myndighetens senaste granskning av den föreningsdrivna skolans verksamhet.

I februari i år fick bygdeskolan mycket skäll av Skolinspektionen. Då konstaterade skolornas kontrollorgan bland annat att elever inte garanterades den undervisning de har rätt till i ett antal ämnen. Barn med stora svårigheter i skolan fick inte alltid det stöd de har rätt till. Den samlade bedömningen från Skolinspektionen var rak: Allvarliga missförhållanden.

Det handlade alltså inte om några småpotatis. Det har varit riktiga knölar som behövde åtgärdas. Och det snabbt. 

Skolan fick till och med juni i år på sig att fixa problemen, annars skulle de drabbas av vitet på 300 000 kronor. Skolans ledning hade därför mycket att bita i, även om den inte höll med om all kritik. Skolan överklagade beslutet till förvaltningsrätten, men det ledde ingenvart. Skolinspektionen hade helt enkelt goda skäl att utdela det, löd domen. 

Det vara bara att invänta Skolinspektionens uppföljning huruvida bygdeskolan gjort nog för att fixa problemen.

Men för den som värnar både friskolor och elevers skolgång var Skolinspektionens uppföljningsrapport ingen positiv läsning. Ja, skolan har reparerat en del. Numera utgår undervisningen ifrån kursplanerna – det gjorde den inte tidigare. Elevers frånvaro ska nu också följas upp bättre. Gott så.

Kvar är dock annat allvarligt. Skolan har "fortfarande brister inom centrala delar" av skolans verksamhet. Elevernas kan fortfarande inte garanteras tillräcklig undervisningstid i alla ämnen. För lågstadieeleverna handlar det om bland annat matematik. För mellanstadieeleverna handlar det bland annat om svenskaämnet. För samtliga klasser (1-6) är det samma bekymmer med de naturorienterade ämnena. Det är illa. Det här är viktiga ämnen som inte ska försummas! 

Enligt Skolinspektionen brister skolan också i att utreda och identifiera elever som kan behöva extra stöd. Utöver det verkar elever som åker skolbuss inte få samma förutsättningar till den extra studietid som andra elever får. Gör skolan inte klart sin hemläxa till 20 februari nästa år riskerar de få betala vite om 200 000 kronor.

Så är det. Skolor ska ges tid att åtgärda uppmärksammade problem. Men Österåkerbygdens friskola har haft tid på sig. Nu har det gått nio månader sedan skolinspektionen senaste utlåtande. Vad har friskolan sysslat med sedan dess?

Och ja. Kraven på både kommunala och fristående skolor kan diskuteras. För mycket krav på pappersarbete kan ta uppmärksamhet från verksamhetens kärnuppdrag. Och lagstiftare ska inte skruva så hårt i regler att det blir omöjligt att bedriva friskola. Det kan redan idag vara klurigt för föreningar att driva skola. Men skruvar man inte åt tillräckligt hårt kan det slå mot elevernas studier.

Det är inte alltid lätt att skilja på överdrivet skäll och befogad kritik. Inte minst i frågor som berör friskolor. Skolor ska kunna drivas av föreningar, stiftelser och företag av olika sort. De ska ha en självklar plats i det svenska skolsystemet.

Och onödigt och onyanserat klankande leder sällan till framgång. Men det är inte vad det här handlar om. Det är frågan om seriösa utlåtanden från en myndighet. Österåkerbygdens friskola måste lyssna på Skolinspektionens varningar. Gör nu läxan ordentligt!