Katrineholmarna får ligga i om kommunen ska växa

Ska Katrineholm växa krävs det att kommunen satsar på bra skolor och boende för livets alla skeenden. Så är det inte riktigt idag.

Ska Katrineholm växa krävs det att kommunen satsar på bra skolor och boende för livets alla skeenden. Så är det inte riktigt idag.

Foto: TT

Ledare2023-11-15 15:59
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Sörmland krymper. I nästan varje hörna av länet tappar kommunerna i befolkning. Särskilt hårt slår det i vår del av Sörmland.

Det är slutsatsen man kan dra av befolkningssiffrorna som Statistiska Centralbyrån släppte häromdagen. Det senaste kvartalet har inte varit vänligt mot Sörmland. Men över hela året är befolkningstappet inte särskilt stort. Sedan årsskiftet har länet krympt med 142 personer. I slutet på sista kvartalet bodde det 302 424 invånare i Sörmland.

Svårare är det i bland annat Katrineholm. Kommunbefolkningen har minskat med 279 invånare sedan årets start och är numera 34 325 till antalet. Det är ingen liten förändring. Eskilstuna som är tre gånger större än Katrineholm har det här året blivit 112 personer färre. Det handlar inte om någon obetydlig förändring. Dessutom bör det ses i ljuset av att tidigare års befolkningsökningar bytts mot röda siffror.

Mycket av utvecklingen går att spåra till kraftigt minskande barnafödande. Men utan invandringen hade Katrineholm, och en del andra kommuner, krympt mycket tidigare. Och när Katrineholm ringer in det nya året finns det en stor risk att kommunen för tredje året i rad minskat i befolkningsstorlek. Katrineholms politiker har verkligen något att bita i.

Säsongsbetonade förändringar spelar givetvis roll för varje enskilt kvartal. Och det sista kvartalet på det här året kan förändra bilden något. Men de senaste tre kvartalen har kommunen minskat med snart en procent. Med sådant följer ofta skolnedläggningar och uteblivna företagsetableringar. Katrineholm är inte riktigt där än, men håller trenden ligger det i farans riktning. 

Det behöver Katrineholmspolitikerna hålla i bakhuvudet när de på måndagen ska debattera och besluta om kommunbudgeten i kommunfullmäktige. 

Redan idag ser vi hur kommunens befolkningsmål missas stort. Om sju år ska Katrineholm ha vuxit till 40 000 invånare. Det skulle kräva en årlig tillväxt på över 800 medborgare. Även det nya befolkningsmålet för 2050, som just nu ligger ute på remissrunda, skulle innebära att kommunen skulle behöva växa med nästan 450 personer per år. Enstaka år har Katrineholm haft sådana befolkningsboomar. Att kommunen dessutom skulle växa ihållande på det viset i nästan tre årtionden är väldigt osannolikt. Då får katrineholmarna verkligen ligga i.

Och ja, de som är födda i början på tidig 90-tal är nu i barnafödandeålder. Kan man hålla kommunen fortsatt attraktiv för dem kan man kanske korka igen en del utflyttning, och även locka några fler utifrån. Men då måste Katrineholm också leverera välfungerande skolor samt bygga boenden för livets alla skeden. Så ser det inte riktigt ut idag.

Sedan: På kommunens hemsida har kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S), med partibeteckning och allt, kommenterat Katrineholms krympande befolkning oemotsagd. Visserligen är det inte frågan om den sortens stjärnglans som S-partiet gärna annars badar i. Men det är inte informationsavdelningens uppdrag att låta politiska företrädare breda ut sig eller lägga till rätta bilden. Kommunens resurser ska användas för medborgarna, inte vara pr-verktyg åt partier.