Det demokratiska tillståndet i Katrineholm

Socialdemokraterna och Moderaterna har styrt i Katrineholm tillsammans sedan 2010. Detta var i kommunpolitiken en ovanlig konstellation då.

Här ser man bland annat tidigare kommunstyrelseordförande Göran Dahlström (S) och Moderaternas Lars Härnström, när de nyss beslutat att ingå samarbete för att styra Katrineholm 2010.

Här ser man bland annat tidigare kommunstyrelseordförande Göran Dahlström (S) och Moderaternas Lars Härnström, när de nyss beslutat att ingå samarbete för att styra Katrineholm 2010.

Foto: Arkiv/ Roger Culmsee

Ledarkrönika2024-04-24 18:52
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Katrineholms-Kuriren (1/10 - 2010) uttryckte en del invånare, men även representanter från C, KD och L (tidigare FP), sin besvikelse och förvåning. Detta är en erfarenhet värd att minnas. Sådant som tidigare varit otänkbart, kan bli verklighet. Idag är det allt vanligare att S och M samarbetar över partigränserna.

Det finns en del positivt med den här sortens styren. Onödiga fiendebilder bryts ned och politik som mår bra av långsiktighet blir möjlig. Det politiska innehållet spelar givetvis roll. Men sådant som är nödvändigt kan bli gjort.

Men för det demokratiska samtalet verkar samarbeten av denna sort, i alla fall i Katrineholm, ha en stor baksida. 

Katrineholms förtroendevalda fortsätter gå på nämndmöten, kommunstyrelser, kommunfullmäktige. Så är det. Och de förtroendevalda som lägger tid och engagemang på att försöka göra vår del av Sörmland till en något bättre plats bör berömmas. Särskilt mycket hurrarop bör de partier som är ofta uppe i talarstolen, lägger fram motioner, sätter sig in i ärenden och är verkligen med i debatten. Få partier och företrädare är verkligt engagerade på detta sätt. Detta vet vi sedan tidigare (läs: SD).

Men det demokratiska samtalet i Katrineholm skulle behöva en uppryckning. En blöt filt ligger över mycket av den politiska diskussionen. Moderat kritik mot S-styre är numera helt utsuddat. Vad som skiljer S och M från varandra går knappt att se. Oppositionens kritik ignoreras. Kommunstyrelse och kommunfullmäktige hanteras ofta som rena transportsträckor.

Vissa demokratitråkigheter i Katrineholm är äldre än S-M-samarbetet. Socialdemokraternas långvariga maktinnehav har stor betydelse. Inte minst vad gäller förutsättningarna att bedriva oppositionspolitik.

Bland annat används kommunens kommunikationsresurser på ett olämpligt vis. Inför bandklippning, budgetförslag och kommunplan lyfts styrets företrädare fram på kommunens hemsida i positiv dager. I början på månaden kunde vi bland annat där läsa om att kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) och vice ordförande Christer Sundqvist (M) tog de första spadtagen för ett nytt (och välkommet) energilager. Det är knappast uppgifter som kommunen behöver vara del i att kommunicera. Det ger de styrande partierna en tveksam kommunikativ fördel. 

Ovanpå detta ser vi hur oppositionen inför bland annat kommunstyrelsen får ta del av handlingar i senaste laget. Under mars månads kommunstyrelsemöte fick ledamöterna ta del av kommunens verksamhetsrapport från februari. I den går man bland annat igenom hur mycket kommunens verksamhet avviker från bestämd budget. Det görs även korta sammanfattningar av nämndernas arbete. 

Det handlar inte om många sidor, men det är betydande och detaljerad information som samtliga ledamöter bör få ta del av i god tid innan eller om de ska läggas till handlingarna. Men ledamöterna för KD, C och MP anmärkte på att denna rapport inte delats ut till dem förrän en halvtimme innan. De skulle ha fått ta del av den flera dagar innan. I sitt sammanhang är denna händelse liten. Men vi har sett det tidigare, bland annat när S och M lade fram en ny kommunplan 2022. Dokumentet fick oppositionen knappt två dagar på sig att granska innan det var dags för sammanträde. Det ska vara högt ställda krav på oppositionen. Men det var alldeles för kort tid.

Oppositionspolitik och demokratiskt deltagande ska uppmuntras. Inte försvåras.