SD är det minst aktiva partiet i Katrineholm

Gruppledare Mica Vemic är gruppledare för det minst aktiva partiet (SD) i Katrineholms fullmäktige.

Gruppledare Mica Vemic är gruppledare för det minst aktiva partiet (SD) i Katrineholms fullmäktige.

Foto: Alice Staaf/Niklas Otto Olsson

Ledare2023-11-27 18:45
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Genom öppen och rak debatt kan politiska beslut förbättras. Det en viktig komponent i ett demokratiskt fungerande samhälle.

Därför var förra veckans kommunfullmäktige i Katrineholm i stora delar tillfredsställande. Då debatterades nämligen kommunens budget. Flera av partiernas politiska företrädare gjorde många och intressanta inlägg. Det var även emellanåt häftig men saklig diskussion. Så ska det demokratiska samtalet se ut!

Men inte alla partier var lika engagerade i debatten. SD gjorde under förra veckans fullmäktige enbart fem inlägg. Samtliga gjordes av partiets gruppledare Mica Vemic. Detta i samband med årets viktigaste beslut. Det är anmärkningsvärt lågt engagemang. SD är Katrineholms tredje största parti. Partiet har representanter på åtta av kommunfullmäktiges 51 ordinarie stolar. 

Det är inte så att SD, trots sin storlek i Katrineholm, förväntas ha lika många inlägg eller ha högre aktivitet i fullmäktige än till exempel Socialdemokraterna. S är störst parti i kommunen, innehar många nämndordförandeposter och har styrt kommunen i mandatperiod efter mandatperiod. Det innebär att representanter för partiet oftare känner sig manade till podiet för att försvara det politiska styrets prioriteringar. Därför är det inte konstigt att S i Katrineholm gjorde flest inlägg under budgetdebatten. Av partiets 19 ledamöter gjorde hälften tillsammans 26 inlägg.

Men om man jämför SD med andra oppositionspartier är det ändå längst ned på listan. Vänsterpartiet, som bara har tre ordinarie ledamöter, har två vänsterpartister som tillsammans gjorde fem inlägg.

Ett partis hela engagemang kan såklart inte räknas ut på detta sätta. Det handlar också om hur man gör verklighet av sin politik. Men att räkna inlägg kan ge en uppfattning vad partier tillför i lokaldemokrati och i vilken utsträckning de vill vara med och påverka beslut i kommunen. Och i det underpresterar SD i Katrineholm.

För att få en bättre bild av SD:s engagemang i kommunfullmäktige gjorde jag en översiktlig inventering av mötena på Safiren. På Katrineholms hemsida kan man nämligen se fullmäktigemötena i efterhand samt listor över debattörerna. 

Resultatet: Sedan i mars har partiet gjort totalt 21 debattinlägg i Katrineholms fullmäktige. Det är mindre än hälften av det näst minst debattaktiva Moderaterna. Jämför även med Liberalernas 93 inlägg. Detta trots att L-partiet har sex färre ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige än SD. Det låga SD-engagemanget under budgetdebatten är alltså inte en tillfällighet!

Katrineholmare som lagt sin röst på SD i kommunvalet har därför skäl att surna till. Deras företrädare som uppbär arvode är egendomligt tillbakalutade. SD i Katrineholm försöker leva på de framgångar som partiet gjort på riksnivå utan att själva behöva lägga två strån i kors.

Avslutningsvis: Moderaternas väljare behöver också ringa sina fullmäktigeledamöter. Partiet är kommunens näst största och har nio ledamöter i kommunfullmäktige. Ändå är partiet det näst minst engagerade i Katrineholms fullmäktige. Ja, partiets företrädare behöver förhålla sig till det samarbete de har med Socialdemokraterna. Det är dock inte fog för att helt sudda ut de politiska skillnaderna partierna emellan.

Det är bra att Socialdemokraterna och Moderaterna rivit ned onödiga och ofta felaktiga nidbilder av varandra. Men det hindrar inte M från att visa vad det tycker annorlunda än S.