Stoppa det odemokratiska kladdandet i Katrineholm

Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) får ogenerat breda ut sig på kommunens hemsida. Denna osunda förvaltningskultur är kommundirektör Sari Eriksson ansvarig för.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) får ogenerat breda ut sig på kommunens hemsida. Denna osunda förvaltningskultur är kommundirektör Sari Eriksson ansvarig för.

Ledare 23 oktober 2023 16:13
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Häromveckan lade den politiska majoriteten i Katrineholm fram sitt förslag på ny kommunbudget. "Återhållsamt med ansvar för framtiden", kallas den högtravande. Och det samlade budskapet är: Svåra tider kommer att bli svårare. För att senare bli bättre.

 

Det är en riktig riktning. Katrineholm likt övriga Sverige kämpar med inflation och ökade pensionskostnader. För vår del av Sörmland är också minskad befolkningsutveckling något som behöver vändas. De nu ekonomiskt svåra tiderna ger skäl till att hålla hårt i stålarna.

Med det sagt: Politiken bör vara försiktiga i vad de skär i. Vansköts skola och insatser för att få folk i jobb slår det hårt mot arbetsmarknad och barns framtid. Sådana dyrbarheter är svåra att hämta hem senare.

Majoriteten räknar med att gå minus nästa år. Men för att täppa till luckorna i budgeten vill S och M plocka ut nästan 21 miljoner kronor ur den så kallade "resultatutjämningsreserven", även kallad RUR. Det är en sorts sparkassa som inte alla kommuner har. Det är pengar som sparats ihop under bättre ekonomiska år, som får användas en regnig dag. Och det kommer att störtregna ett tag nu.

 

Samtidigt skaver någonting. I budgeten beklagas det över att Katrineholm har större socioekonomiska utmaningar än en hel del andra kommuner. Och visst är det så. Till exempel har kommunens arbetslöshetssiffror länge legat en bra bit över rikssnittet. Det är en verklig utmaning som ska tas på allvar.

Dessa siffror har under många år utvecklats till det bättre. Men i jämförelse med rikssnittet fortsätter Katrineholm underprestera på området. Hur kommer det sig? Socialdemokraterna, som idag styr med Moderaterna, har haft ett mycket långt maktinnehav i Katrineholm och har länge varit ansvariga för hur vår del av Sörmland utvecklats. Hur länge till tänker de beklaga sig?

 

Och så har vi oskicket på Katrineholm kommuns informationsavdelning. 

Kommunstyrelsens ordförande får närmast fritt spelrum när den politiska majoritetens budgetförslag lyftes på kommunens hemsida. Och avdelningens presentation går helt i linje med styrets ordval och anslag. Det avsattes dessutom resurser från informationsavdelningen för att hålla presskonferens på Duveholmsgymnasiet. Så ser det aldrig ut när oppositionspartierna lägger fram sina budgetförslag.

Förvisso har en del blivit bättre. På senare tid har informationen på kommunens hemsida haft mindre av partipaketering och exponering av det sittande styret i Katrineholm än tidigare. Det är bra och bör hållas hårt i. Det kommer stärka förtroendet för kommunförvaltningen. 

 

Men bara för att något har blivit lite bättre, betyder inte att det är bra nog. Beteendet är ett allvarligt och återkommande demokratiskt problem i Katrineholm. Ska informationsavdelningen agera så här behöver de även lyfta andra partiers politiska förslag, däribland budget, på samma vis. 

Allra helst upphör man helt. Kommunikationsavdelningen är i första hand till för invånarna, den ska inte vara propagandaorgan för S eller M, eller något parti. Partierna får ta sina egna partiresurser i anspråk, inte skattebetalarnas. Smörig parti-pr bör de betala för själva. 

 

Socialdemokraternas långa maktinnehav i kommunen har inte varit hälsosamt för Katrineholms demokrati. En osund kultur har vuxit fram där gränserna för förvaltning och politiskt styre är suddiga.

Men det behöver inte fortsätta att vara så här. Kommundirektör Sari Eriksson kan sätt ned foten och göra klart var förvaltningen slutar och politiken börjar. Den styrande majoriteten kan från och med nu sluta kladda där de inte hör hemma.

Det skulle Katrineholm tjäna mycket på. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa