Kommunen ska inte vara kampanjorgan åt S och M

Viadidakt. Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) och förste vice ordförande Christer Sundqvist (M) i Katrineholm

Viadidakt. Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) och förste vice ordförande Christer Sundqvist (M) i Katrineholm

Foto: Alice Staaf

Ledare2023-04-24 11:47
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Att få människor i jobb är ett viktigt uppdrag. Varje person som jobbar och inte går på bidrag är en vinst för både individ och samhälle. Det minskar kommunens kostnader för försörjningstöd. Människorna får en inkomst och förhoppningsvis hitta en, för dem, meningsfull syssla. Därför spelar det roll hur kommuner sköter sin arbetsmarknadspolitik.

I Katrineholm och Vingåker är det genom den gemensamma Viadidaktnämnden som vuxenutbildningen och arbetsmarknadsverksamheten styrs. Därför måste frågan ställas: Vad händer med Viadidakt när Katrineholm avknoppar Vingåker?

Om Socialdemokraterna och Moderaterna i Katrineholm får bestämma så ska Viadidaktorganisationen bevaras som den är, fast utan Vingåker. Det blev klart när kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) och förste vice ordförande Christer Sundqvist (M) presenterade den politiska majoritetens plan på torsdagen.

Förslaget innebär att verksamheten, i stort, kan rulla på som den fungerar nu – även när avtalet med Vingåker löper ut om mindre än två år. Eller om parterna kan komma överens om att avsluta det redan till årsskiftet.

Huruvida det är det bästa beslutet återstår att se. Men av de två alternativ som den inhyrda konsultfirman lagt fram är majoritetens val det minst ingripande. Det andra alternativet hade inneburit upprivning av fungerande arbetssätt samtidigt som redan arbetstyngda och underdimensionerade bildningsförvaltningen och socialförvaltningen skulle tagit över ännu fler uppgifter. Det hade inte varit klokt.

I tider av ekonomisk oro finns det skäl att sitta still i båten. Bäst vore det att behålla samarbetet. Visst finns det kärvheter som behöver lösas. Vingåkerspolitikerna hade kunnat dämpa sitt jämrande en aning. Samtidigt hade den större kommunen behövt lyssna mer på sin granne – fler insatser borde kunna ha förlagts där och inte i Katrineholm.

Visst är det så, som Sundqvist säger till tidningen, att Katrineholms inflytande på Viadidaktsverksamheten ökar när avtalet inte längre gäller. Samtidigt var Katrineholm den stora parten i avtalet, det kan knappast vara så att Vingåker hade ett överdimensionerat inflytande på politiken. För Vingåkers del är nackdelen att kommunen gått från medbestämmare till, på sin höjd, beställare. Skulle Katrineholm helt förlora Vingåkers klienter kommer det dessutom påverka Viadidakts kvalitet och kursutbud – är antalet klienter för få blir det svårt att bedriva lika mycket undervisning.

Sedan har vi återigen detta med att Katrineholms kommunhemsida fungerat som den politiska majoritetens kampanjorganisation. Socialdemokraternas och Moderaternas förslag presenteras som om kommunen redan redan beslutat om det. "Viadidakt får en egen ny nämnd" lyder rubriken. Och även om det tillförs pliktskyldigt att frågan ska tas upp i fullmäktige den 15 maj, så är det en bit dit. Först ska kommunstyrelsen säga sin sak, sedan är det fullmäktige. 

Ja, S och M kommer, med sin majoritet, kunna driva igenom det i båda instanserna. Men ledamöterna är inte tvungna att följa partipiskan. Saken får inte vara, och är inte, färdigdebatterad och klarpackad. Mycket kan hända innan klubban faller. Varför föregår informationsavdelningen den formella processen? Innan beslut har fattats är detta partiangelägenheter, inte kommunansvar.

Det är också en fråga om rättvisa. Om en samlad opposition skulle lägga fram ett motförslag, hade Katrineholms kommun basunerat ut det på sin hemsida? Knappast. 

Katrineholms informationsavdelning ska låta bli den här sortens partitrumpetande. Den ska stå i allmänhetens tjänst. Inte vara den styrande majoritetens pr-organ. 

Niklas Otto Olsson
Niklas Otto Olsson