Styret i Katrineholm borde jäkta mindre och tänka mer

På måndag är det Katrineholms kommunfullmäktige. Då ska det inte bara klubbas och beslutas. Det lokala styret S och M måste också motivera en del förslag.

På måndag är det Katrineholms kommunfullmäktige. Då ska det inte bara klubbas och beslutas. Det lokala styret S och M måste också motivera en del förslag.

Foto: Henrik Wising

Ledare2022-11-16 21:21
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

På måndag är det dags igen. Katrineholms kommunbudget ska då slås fast.

Mest känd är majoritetens budgetförslag. Den har ju marknadsförts med kommunens egna resurser på informationsavdelningen. Mindre, eller inget, utrymme alls har man gett de andra partiernas förslag. Men den som själv eller de som själva vill läsa förslagen kan hitta dem i handlingarna till måndagens kommunfullmäktige.

Skillnaderna i budgetförslagen är inte särskilt stora. Inte inom oppositionen, och inte i jämförelse med Socialdemokraternas och Moderaternas förslag. Oppositionens partier flyttar förvisso lite pengar från en stapel till en annan, och önskemål hur pengarna ska spenderas inom varje budgetpost kan såklart variera. Men helheten skiljer sig inte mycket åt. 

Att Centern vill skjuta till några extra miljoner kronor till socialnämnden är en klok sak. Det är såklart bäst om människor klarar sig på egen hand och inte behöver försörjningsstöd. Men med svårare ekonomiska tider ökar risken att fler katrineholmare hamnar i ett läge där de behöver sådant stöd. 

Mer oklart är att Sverigedemokraternas vill skrota socialnämndens och låta kommunstyrelsen ta över detta socialpolitiska uppdrag. Enligt Mica Vemic, gruppledare för SD i Katrineholm har kommunen misslyckats med att "integrera nyanlända" (13/11-20)

Hur en sådan omflytt av pengar skulle göra skillnad är mer än tveksamt. Dessutom kan man undra över SD:s, men också en del andras verklighetsförankring. 

Den nationella trenden är att andelen invandrare och flyktingar i jobb har ökat, oberoende födelseregion, de senaste tre decennierna. Även om det finns dem som halkat efter något. Det kan man utläsa av SCB:s sammanställning på temat integration. Nu är jobb inte det enda sättet at mäta integration, men det säger något om riktningen. Denna positiva utveckling har också Katrineholm hängt på, men inte i lika stor utsträckning som på riksplanet.

Sedan har vi detta med att Katrineholmsmajoriteten vill skynda när det finns skäl att sakta ned. På måndag ska den också lägga fram förslaget att skrota Viadidaktsamarbetet med Vingåker. Det borde den inte ha gjort. Viadidakts uppdrag att få katrineholmare och vingåkersbor i arbete är betydelsefullt. Kristdemokraternas Joha Frondelius och Vänsterpartiets Tony Rosendahl är de i kommunstyrelsen som reserverat sig mot förslaget. Och det gör de rätt i.

Nedläggningen av Viadidaktnämnden är inte noggrant utredd. Varför skulle det bli bättre av att flytta vuxenutbildningen från Vingåkers och Katrineholms gemensamma nämnd till bildningsnämnden? Eller att knyta arbetsmarknadsfrågorna närmare socialnämnden? Trots det har styret nu lagt fram förslaget i fullmäktige utan att ha motiverat denna "omorganisation". 

Fördelarna är oklara, men riskerna tydligare. Bland annat kan klassrum och kurser bli svåra att fylla när färre Vingåkersbor skrivs in, och riskerar leda till minskat kursutbud. Detta behöver kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) och vice ordförande Christer Sundqvist (M) motivera innan beslut fattas i fullmäktige.