Det odemokratiska ofoget i Katrineholm

Katrineholms kommundirektör Sari Eriksson sade nyligen att kommunen nu ska slå ihop Viadidakt och bildningsförvaltningen. Detta trots att det tagits ett annat beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg borde ha reagerat mot detta, inte stöttat.

Katrineholms kommundirektör Sari Eriksson sade nyligen att kommunen nu ska slå ihop Viadidakt och bildningsförvaltningen. Detta trots att det tagits ett annat beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg borde ha reagerat mot detta, inte stöttat.

Foto: Alice Staaf/Stina Jarperud

Ledare2023-10-04 16:16
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

En förvaltningschef i Katrineholm köptes ut av kommunen. Det handlade om cirka 21 månadslöner. Läsarna rasade.

Ja. 21 månadslöner är ingen liten sak. Och vi har sett det tidigare i Katrineholm: Generösa chefsavtal, lättutlösta fallskärmar, tveksamma argument. Det finns skäl att granska kommunledningens generositet.

Och visst är det så att kommuner, särskilt de av Katrineholms storlek, behöver konkurrera med gynnsamma avtal – särskilt om man vill få tag i kompetenta chefer. Och höga chefers anställningsskydd är inte detsamma som för andra medarbetare i kommunen. Men det förklarar inte hela summan. 

Men nyheten handlade inte bara om det. Orsaken till chefsavskedet är att Viadidaktförvaltningen ska slås ihop med bildningsförvaltningen, och då behövs inte positionen längre. Det menar i alla fall Sari Eriksson, kommundirektör. Men beslutet att klämma in Viadidakt under en annan förvaltning strider mot tidigare tagna beslut i kommunfullmäktige. Det kunde tidningen bekräfta nyligen.

Men vi tar det från början. 

För ett år sedan kom den politiska majoriteten (M och S) överens att styra tillsammans ytterligare en mandatperiod. Då blev det också klart: Den med Vingåker gemensamma arbetsmarknadsnämnden Viadidakt skulle bli ett minne blott!

Oron i Katrineholms opposition var stor. Hur skulle Viadidakts viktiga uppdrag påverkas? Anställda kände olust. Den här ledarsidan var skeptisk. Men majoritetens tanke blev verklighet, avtal sades upp. Vad som skulle ta vid i Katrineholm diskuterades.

De sämsta idéerna slopades och ängsligheten dämpades. Kommunfullmäktige beslutade att organisationen i Katrineholm, med egen nämnd, skulle bevaras. Det är nu detta beslut som kommundirektören går rakt emot.

När kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) får frågor om detta så glider de undan. De påstår att fullmäktigebeslutet bara skulle gälla nämndorganisationen – inte förvaltningen.

Men det stämmer inte. När Viadidakt diskuterats har det aldrig bara handlat om nämndorganisationen. Diskussionen har cirkulerat lika mycket kring organiseringen av förvaltningen.

Det är riktigt att fullmäktige beslutade om att en ny nämnd, motsvarande Viadidakt, skulle ta över ansvaret för kommunens ansvar för lärcentrum, vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet. Men det ska ske "i enlighet med förslag ett i redovisad rapport". En bisats som kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg själv yrkade på.

Den hänvisade rapporten heter "Organisering av Viadidakts verksamheter" och gjordes av konsultfirman Public Partner på uppdrag av Katrineholms kommun. I den föreslår konsulterna två alternativ. Det ena, förslag två, handlar om att dela upp ansvaret mellan olika förvaltningar. Förslag ett sammanfattas så här: "Låt den nya nämnden analogt med de flesta andra nämnder i kommunen ha en egen förvaltning". Konsulternas diskussion om för- och nackdelar med en egen och liten förvaltning är också svår att missa.

Den politiska majoriteten kanske nu har ändrat sig, och vill slå ihop Viadidakt med bildningsförvaltningen. Då får det beslutas om i demokratisk ordning. Försöket att sudda till bilden på detta vis är inte ovanligt i Katrineholmsstyret. Men det är ett ofog som måste upphöra. Det är demokratiskt oanständigt.