Hellre lite slitet och billigt än nytt och dyrt

Ledare 14 november 2022 20:01
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Behov och teknisk utveckling förändras över tid. Därför kan man inte alltid behålla sådant som fortfarande är i hyfsat skick. Men även om en del ergonomer skulle invända, så är skillnaden mellan några år gamla stolar och sådana som är nyköpta marginell. Därför är Katrineholms kommuns så kallade bytestorg, som tidningen nyligen skrev om, en klok sak.

 

På detta bytestorg kan de kommunala verksamheterna låna möbler de behöver utan kostnad, i stället för att köpa nytt. Kostnaderna för att beställa nya möbler och annat från dyra möbelföretag kan hållas till ett minimum. Dessutom handlar det om att använda resurser så effektivt som möjligt. Möbler som inte ännu blivit uttjänta kan på detta vis komma åter till nytta, och inte slängas.

I artikeln får man samtidigt bilden av att inte alla kommunala verksamheter känner till bytestorget. Hur har kommunen uppmärksammat torget internt? Finns det rutiner som är tillräckligt tydliga? Efterlevs de policydokument som redan finns?

Visserligen kan det ta tid att förändra förvaltningskulturer. Sådant bör man har viss förståelse för. Och inköp av möbler sker ju inte varje dag. Tiden vilken anställda behöver lägga på att hitta återbrukade möbler ska såklart vägas mot kostnaden att köpa nytt. Men bytestorgets hemsida förblir lätt att navigera på, och personalen på torget både hämtar och lämnar. Precis så lätt ska det vara. 

 

Bytestorgets potential och betydelse ska givetvis inte överdrivas. Men många små utgifter blir lätt stora kostnader. Inte minst kan det vara en del i att hålla nere utgifterna i skolan. Det kan minska risken för att undervisningen får ta stryk i de planerade neddragningarna i bildningsnämnden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa