Katrineholm, ta chansen att satsa på förskolan!

Färre barn och personal i förskolorna i Katrineholm.

Färre barn och personal i förskolorna i Katrineholm.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Ledare2023-11-22 11:50
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Katrineholms kommun drar ned på förskolepersonalen. En gång till. 

Den här gången är det 15 anställda som varslas.

Det är inte en lika stor personalkapning som adresserades tidigt i år. Då var det 48 anställda som rök. De flesta som fick gå var barnskötarbiträden. Denna gång är det frågan om nio barnskötare och fem barnskötarbiträden samt en administratör.

Sådana neddragningar kan vara motiverade. Samtidigt bör man genomföra dem varsamt. Kommunens verksamheter ska ha en ekonomi i balans. Samtidigt kan personalförlusten bli särskilt betungande för en del förskolor. Enligt Birgitta Dahlbeck, verksamhetschef för förskolorna i Katrineholms kommun, får till exempel förskolan i Björkvik en del stryk. 

Till bilden bör man lägga att inte alla de 48 förskoleanställda som fick lämna senast inte behövt lämna arbetsgivaren. Några har till och med återanställts inom förskolan, bland annat på vikariat, men inte bara. Orsaken? Kommunens prognoser slog fel – fler barn började i Katrineholms förskolor än beräknat.

Det är så det ser ut. Verkligheten trumfar kartan varje gång. Men med detta i ryggen växer frågeställningen: Har kommunen gjort ännu en svajig bedömning av antalet förskolebarn? Prognoser är just prognoser. De ska inte följas slaviskt.

Dessutom ska man ha med sig att 15 varsel inte måste betyda 15 färre i förskolorna. Hur förskolepersonal och barnens förutsättningar i förskolan påverkas av detta är därför svåröverskådligt.

Bakgrunden till personalneddragningarna, som kan bli ännu större i de svåra ekonomiska tider vi är i, är att det föds allt färre ungar i Katrineholm. Och med färre småbarn följer förändrade personalbehov.

De senaste åren har barnafödandet i Katrineholm krympt, likt många andra kommuner i Sverige. 2017 föddes 462 barn i Katrineholm. Från då och till förra året har det genomsnittliga barnafödandet minskat med nästan 30 ungar per år. Och årets befolkningssiffror från Statistiska Centralbyrån tyder inte på att i år blir mycket annorlunda. Under de senaste tre kvartalen har det fötts 217 barn i kommunen. För samma period förra året föddes det 253 barn.

Det är en brant kulle att ta sig över. Samtidigt kan förutsättningarna snabbt förändras för förskolorna. Några fler inflyttningar av barnfamiljer än beräknat kan göra stor påverkan.

En pikant sak: Nyheten om personalneddragningarna inom förskolan nådde katrineholmare och politiker mitt under pågående budgetdebatt i kommunfullmäktige. Uppgifterna gick ut på tidningens sajt strax efter att Ewa Callhammar (L) i talarstolen varnat för neddragningar i – ja just det – förskolan!

Hennes budskap var rakt och enkelt: Mer personal och mindre barngrupper. Underlåter kommunen att investera i de små barnens skolgång, ja då kommer det bli dyrt i senare skede i livet.

Och hon har rätt. De kriminella gängen rekryterar förvisso inte vid vaggan, men det är ändå viktigt att barn under hela sin uppväxt har många, ansvarskännande och kompetenta vuxna i sin närhet. Det minskar risken för att en potentiell jobbkarriär byts mot en brottskarriär.

Därför, och av en rad andra anledningar, får politiker, allmänhet och kommuner inte ta lätt på neddragningar på personalen inom förskolan. Katrineholms kommun har nu en chans att verkligen satsa på den. Ta den.