Pedagoger har svar och fler frågor till Dahlbeck

Insändare 25 januari 2023 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Byråkrati bakom siffran 12,3 barn per barngrupp", signerad Birgitta Dahlbeck, och publicerad i Katrineholms-Kuriren den 13 januari. Den var i sin tur ett svar på insändaren "Får kommunen statliga bidrag genom falska uträkningar?", signerad "Pedagoger i förskolan" som publicerades den 3 januari.

"Krånglig byråkrati?" "12,3 är resultatet av administrativ rapportering"

Ska man inte rapportera sanningen, hur det faktiskt ser ut på förskolan, till Skolverket?

Vi som arbetar och har lång erfarenhet av förskolan (både vår egna och andra förskolor i kommunen) kan inte med bästa vilja få fram att barngrupperna är så små under större delen av dagen. 

Du säger också att "personaltätheten kommer att bli densamma inom förskolan". Vet du inte att den minskade redan nu i januari?

Nej Birgitta, vi kommer inte ta kontakt med dig. Vi vill vara anonyma och det finns inget du kan förklara för oss. Vi kan förskolan bättre än ni på förvaltningen. Vi är i den dagligen och ser verkligheten. 

Ämnen du kan följa