Förändring skapar bättre arbetsmiljö och ökad trygghet

"Jag förstår att förändringar kan vara utmanande men jag vill samtidigt betona att trygghet och kontinuitet för våra omsorgstagare är högsta prioritet", skriver Anna-Lena Ramstedt, chef på vård- och omsorgsförvaltningen.

"Jag förstår att förändringar kan vara utmanande men jag vill samtidigt betona att trygghet och kontinuitet för våra omsorgstagare är högsta prioritet", skriver Anna-Lena Ramstedt, chef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Foto: Stina Järperud (arkivbild)

Insändare2023-11-22 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändarna: "Vill inte bli slit-och-släng-personal" (13 november) och "Ingen har frågat mig om jag vill ha det så här!" (11 november).

För att möta de ökande behoven inom välfärden krävs det att fler människor arbetar heltid och är beredda att fortsätta arbeta längre. Katrineholms kommun har varit föregångare genom att erbjuda sina anställda möjligheten att arbeta heltid, med heltid som norm. Vi fortsätter nu arbetet att möjliggöra heltidsarbete för alla.

För att klara uppdraget inom vård och omsorg behöver vi ungefär 600 sommarvikarier och timanställda årligen. Detta kräver en komplex planering som pågår kontinuerligt. För att minska beroendet av timvikarier och effektivisera användningen av våra ordinarie medarbetare behöver vi använda oss av resurspass i högre grad än vi hittills lyckats med. 

Resurspass är schemalagda arbetspass som kan användas för att täcka upp vid exempelvis semester och sjukfrånvaro. För att göra detta praktiskt genomförbart behöver vi en enhetlig schemastruktur över enheterna. De scheman vi föreslår innebär att varje medarbetare har ett grundschema som tagits fram tillsammans med enheten. Inför varje ny schemaperiod finns möjlighet till mindre justeringar utifrån verksamhetens och medarbetarens behov.

Genom att öka användningen av våra ordinarie medarbetare och minska antalet timvikarier kommer våra anställda i högre grad att arbeta med mer erfarna kollegor med högre kompetens. Detta skapar en förbättrad arbetsmiljö och ökad trygghet för våra brukare. 

Jag förstår att förändringar kan vara utmanande men jag vill samtidigt betona att trygghet och kontinuitet för våra omsorgstagare är högsta prioritet. Ert engagemang och era synpunkter är viktiga för att forma och förbättra våra verksamheter. Fortsätt att vara delaktiga i dialogen och vänd er till er närmaste chef med era frågor och funderingar.