Feltänk av politikerna att lägga ner Viadidakt

Att lägga ner Viaidakt kan vara en mycket riskfylld operation utan att man uppnår bättre och de önskade resultaten.
Att lägga ner Viaidakt kan vara en mycket riskfylld operation utan att man uppnår bättre och de önskade resultaten.

Debatt 23 oktober 2022 19:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har tagit del av två artiklar i KK. Den ena är ledaren införd den 11 oktober ”Nära är bra men grannsämjan och samarbete är bättre" och artikeln skriven av Kent Wallén ”Viadidakt är värt ett bättre öde” införd den 17 oktober. 

Förslaget från politikerna är att Viadidakt den gemensamma förvaltningen för Katrineholm och Vingåker ska läggas ner och att arbetsmarknadsfrågorna ska flyttas till socialförvaltningen och att huvudmannaskapet för vuxenutbildningsfrågor ska flyttas till Bildningsnämnden (som idag ansvarar för förskola, grundskola och gymnasieskola i Katrineholm.)

Viadidakt är en mycket flexibel organisation, som snabbt kan ställa om efter de behov av kompetensutveckling som finns i Katrineholm och grannkommunerna som fungerat mycket bra i 20 år. Att göra en omorganisation av en sådan förvaltning kan vara en mycket riskfylld operation utan att uppnå bättre och önskade resultat.

I det livslånga lärandet, som har varit ledorden och som präglat Sverige under många år är dialogen med det omgivande samhället mycket viktigt. I detta fall spelar samspelet mellan arbetsmarknad och vuxenutbildning en avgörande roll.

Bristen på kompetent personal inom näringsliv och förvaltning är oroväckande stor i Sverige, att därför skilja arbetsmarknads- och utbildningsfrågor är att gå tillbaka 25 år i tiden och måste vara ett feltänk hos politikerna.

Jag har själv erfarenhet av arbete med utbildning inom kommunen, som ansvarig för Kunskapslyftet, företag och intresseorganisationer. I Katrineholm tillhörde vi först Kunskapscentrum som sen blev Viadiakt.

Vi som arbetade var mycket stolta över att tillhöra en organisation som också arbetade över kommungränserna för att fler kommunmedborgare skulle kunna nås av en adekvat utbildning som ger jobb. Vi var väl medvetna om att utbildningsnivån var låg i vår region och hade detta som utgångspunkt.

Jag har följt Viadidakts utveckling under åren och är imponerad över organisationens flexibilitet och som har ett helhetsperspektiv genom att se till människors och det omgivandet samhällets behov.

Att upplösa Viadiakt gör att vägen till arbete genom utbildning blir mer komplicerad i tider när vi som bäst behöver kompetenshöjning. Våra medborgare behöver få den kompetens som företag och förvaltningar efterfrågar och nyanlända måste få det stöd de behöver för att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta kan idag erbjudas av Viadidakt!

Anette Murless
Internationell utvecklare, folkhögskolelärare och tidigare ansvarig för Kunskapslyftet inom Viadidakt


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa