Viadidakt är värt ett bättre öde

Debatt 16 oktober 2022 21:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kompetensförsörjning är helt avgörande för en kommuns möjligheter att utveckla ortens arbetsliv, det vills säga näringsliv och offentlig verksamhet. Att många unga människor flyttar till större städer och till högskole-/universitetsorter för att utbilda sig är inte okänt. 

 

Återflyttningen till hemkommunen direkt efter avslutad utbildning är ofta dessutom oroväckande låg. Det är en utveckling som riskerar dränera små och medelstora kommuner på nödvändig kompetens. Därför måste varje kommun ha en fungerande och i målgruppen väl förankrad verksamhet för att arbeta med behövda kompetensfrågor. 

Katrineholm och Vingåker har en sådan organisation i Viadidakt. Som tidigare anställd i Viadidakt har jag haft goda möjligheter att se dessa. På senare år har Viadidakt verkligen utvecklats och har goda förutsättningar att bli just den motor i kompetensförsörjningen som behövs.


Att kommuner och regioner agerar gemensamt för att tillgodose behovet utbildningar i det egna närområdet blir alltmer vanligt och Viadidakt har alla förutsättningar att vara just den gemensamma aktör som hela Västra Sörmland behöver. 

Viktigt är att organisationen får en hög status och tydligt stöd i den kommunala verksamheten. Vad jag har sett så står Katrineholm i begrepp att flytta huvudmannaskapet för Viadidakt till Bildningsförvaltningen och samtidigt flytta arbetsmarknadsfrågor till Socialförvaltningen. Det gör att den naturliga kopplingen mellan arbetsmarknadsåtgärder och vägen till arbete genom utbildning försvåras. 

Det är att gå åt precis fel håll – utbildning för vuxna har mycket liten eller ingen koppling till förskola, grundskola eller gymnasium. Risken är påtaglig att verksamheterna hamnar i bakgrunden när nödvändiga satsningar görs inom den verksamhet som vänder sig till barn och unga. Ett varningens finger alltså! 


Låt Viadidakt utvecklas och utveckla samarbetet med andra kommuner i landet som har stått i samma situation som Katrineholm. Det finns flera framgångsrika verksamheter att titta på och dra lärdom av. Viadidakt är en möjlighet att dra nytta av för hela Västra Sörmland och är därför värt ett bättre öde än det riskerar drabbas av med en överflyttning till Bildningsförvaltningen. Viadidakt har dessutom väldigt kompetent personal som kan utföra stordåd – låt dem göra det!


Kent Vallén
Tidigare ordförande för Nätverket för kommunala lärcentra, med cirka100 anslutna kommuner i Sverige och Danmark
Tidigare ansvarig för högskolefrågorna vid Viadidakt. Nu verksam kommunpolitiker (S) i Örebro.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa