Vingåker ska växa – inte slås ihop med en annan kommun

Styret i Vingåker vill samverka med andra kommuner - men låter Viadidaktorganisationen somna in.

Styret i Vingåker vill samverka med andra kommuner - men låter Viadidaktorganisationen somna in.

Foto: Arkivbilder

Replik2024-02-16 10:04
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nej, Vingåker ska inte slås ihop med någon annan kommun

Vi ska värna vår småskalighet, det lokala engagemanget och den närheten som innebär goda möjligheter att påverka som invånare. Visst är vi en liten kommun som behöver bli några fler. Vi har satt målet att åter bli 10 000 invånare för att på sikt stärka skatteunderlaget och trygga en fortsatt bra skola, vård och omsorg i framtiden. I vår politiska strategi är också utvecklad samverkan en av de viktigaste punkterna.

Samverkan behövs internt mellan nämnder och bolag men också med andra kommuner för att klara ekonomi, kvalitet och service. Därför beslutade vi redan i början av mandatperioden att samverkan ska öka ytterligare. Dock är vissa saker viktiga att ha full kontroll på och kunna styra över för att säkra utbud och tillgänglighet på hemmaplan. Omsorg och trygghet, skola, studie- och yrkesvägledning är några exempel.

Vingåker är en kommun som redan har en väl utvecklad kommunsamverkan som exempelvis gemensam taxe- avgiftsnämnd med Hallsberg, gymnasiesamverkan med Katrineholm och Hallsberg, överförmyndarnämnd med Flen och Gnesta, räddningstjänst med Katrineholm, vatten, avlopp och avfallshantering med Flen och Katrineholm, samverkan inom socialtjänst och vård, myndighetssamverkan inom bygg och miljö med Finspång. Och nyligen startade en ny samarbetsorganisationen runt Hjälmaren.

Även om Viadidakt, den gemensamma organisationen med Katrineholm, får somna in efter drygt 20 år så kommer Vingåkers kommun att samverka med andra inom vuxenutbildning och arbetsmarknad även i framtiden.  

Charlotte Prennfors (M)
Robert Davidsson (C)
Lennart Andersson (KD)
Allians för Vingåkersbygden

SVAR

Styret i Vingåker gör klokt i att inte föreslå en kommunsammanslagning. Men de verkar missa huvudnumret i ledaren de svarar på: Kommunens kompetensförsörjning. Inbäddat i alliansens replik gömmer sig det kanske tankar om just detta – men de är i varje fall inte tydliga.

Prennfors, Davidsson och Andersson säger sig verka för samverkan. Men varför de går i motsatt riktning när det gäller arbetsmarknadssamarbetet man haft med Katrineholm är fortfarande luddigt. Det pratas löst om kontroll – trots att man genom att lösgöra sig från Viadidaktsamarbetet går från att vara medbestämmande till att, på sin höjd vara beställare. Det är inte säkert att det ger mer "kontroll".

Sedan har vi befolkningsmålet, som ska uppnås till 2032. Ska dagens befolkning på 8 948 invånare (enligt Statistiska centralbyråns siffror för tredje kvartalet 2023) bli så många måste dagens minus först vändas till plus. Kommunen skulle behöva växa med sisådär 130 personer årligen. Så mycket har inte kommunen vuxit sedan 2015-2016. Då kom väsentligt fler flyktinginvandrare till Sverige än idag. Det vill nog inte det M-ledda styret i Vingåker tala högt om.

Trender kan vändas och förstärkas. Och Vingåker kan växa igen – inte minst genom samarbete och engagemang. Men det kan bli svårt om styret inte ens kan tala klarspråk om kompetensförsörjningen. 

Ledarredaktionen

Charlotte Prennfors (M).
Charlotte Prennfors (M).