Tidningen har vid ett par tillfällen berättat att så kallad "social dumpning" förekommer i Katrineholm. Social dumpning innebär att välbeställda kommuner skickar bostadslösa och ekonomiskt utsatta människor till fattigare glesbygdskommuner för att slippa kostnaden för hjälpinsatser.

I onsdagens tidning berättade vi att Järfälla nyligen "dumpat" en familj på 13 personer i Katrineholm.

Tidningen har kontaktat några av de största fastighetsbolagen i Katrineholm för att fråga hur de ställer sig till att ta emot hyresgäster där en kommun erbjuder sig att betala ett par månadshyror.

–  Vi har kriterier för att man ska få hyra en lägenhet hos oss. Ett sådant är att man ska ha en fast inkomst. Sedan har man lite hjärta i vissa sammanhang, men då gör vi noggranna kontroller, säger Jörgen Staf på Hyreshuset Katrineholm.

Hyreshuset Katrineholm har stött på fenomenet social dumpning ett antal gånger. 

– Kommuner har erbjudit att de ska stå för hyran. Det är inte många fall, men det händer då och då. Däremot har vi inte tagit hit någon. De har oftast inga inkomster och då har vi tackat nej. 

Jörgen Staf tycker att det är dåligt att det finns kommuner som inte tar sitt ansvar.

–  Det är riktigt svagt, säger han

"Det är för jäkligt. Så här gör man inte mot andra kommuner", har kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) sagt vid tidigare tillfälle.

– Vi har samma åsikt som vårt kommunalråd, säger Jackie Vu, fastighetschef på Tegelstaden.

Enligt honom har bolaget aldrig blivit tillfrågade om de kan ta emot hyresgäster under dessa kriterier. Han tror att det bland annat kan bero på att det är lång kö till bolagets lediga lägenheter.

Patrik Hall är vd för Heimstaden, som har ett stort bostadsbestånd i Katrineholm.

Huruvida frågan från andra kommuner har kommit till lokalkontoret i Katrineholm eller inte är oklart.

–  Men vi har fått frågan i Sverige, där vi är verksamma. Och svaret är alltid nej, säger Patrik Hall.

–  Vill man ha en lägenhet får man ställa sig i vår bostadskö. 

Därefter sker även en prövning av hyresgästen.

–  Det händer också att vi har avtal med den kommun som vi verkar i, där vi tar vår del av ansvaret för hushåll som hamnat i en eller annan situation så att de inte själv kan få lägenhet.

– Men aldrig att någon annan kommun kan ringa till oss och säga att de vill hyra en lägenhet i Katrineholm, säger Patrik Hall.