Vi har klarat årets stresstest

Chefredaktör Eva Burman summerar 2020 som blev ett stresstest för demokratin.

Krönika 31 december 2020 04:59
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2020 går till historien som det värsta skitåret någonsin. För alla dem som förlorat en när och kär. För vårdpersonalen, som med redan knappa resurser fått kämpa utan vapen, mitt i en perfekt storm. För demokratin, som krackelerat under pandemins gång. Allt som kunnat gå fel har också gjort det.
Man kanske inte kan vänta sig något annat i ett land som inte upplevt krig eller kris i mannaminne.

Även journalistiken har prövats under året. Och där andra medier tycks ha paralyserats av allvaret i situationen har Sörmlands Medias tidningar gjort precis tvärtom. Vi har granskat ännu mer.

Januari månad inleddes med en granskning av öppenheten i Sörmland. Vi skickade ut en enkät till samtliga anställda i kommuner, region och länsstyrelse. Vi ställde frågor om offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till insyn. Men även anställdas rätt att läcka uppgifter.

8000 svar senare kunde vi konstatera att kunskapen var alarmerande låg. Kommundirektörerna och regiondirektören kommenterade resultatet och lovade bot och bättring.

En månad senare kunde vi konstatera att direktörernas ord ekade tomt.

När vi ville granska kommunernas förmåga att skydda de äldsta under pandemin i slutet av mars kunde vi visa att samma myndighetsutövare var inblandade i en mörkläggning av smittade och döda i äldreomsorgen. Till sin hjälp hade de Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och rikskansliet för Länsstyrelserna i Sverige. Kommundirektörerna, regiondirektören och kommunikationscheferna planerade tillsammans hur uppgifterna skulle hemlighållas. Avslag samordnades och man påstod att uppgifter om antal smittade och döda inte fanns. Om de fanns var de sekretessbelagda.

Avslöjandet den 1 maj slog ned som en bomb.

Men fortsatt granskning visade sig vara värre än så. Den 12 maj publicerade vi uppgifter om hur äldre, redan på förhand, prioriterades bort från sjukvård. Allt baserat på nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Detta trots att myndigheterna på de dagliga presskonferenserna ivrigt förkunnade att det inte rådde vårdplatsbrist. Under hösten har både IVO och Coronakommissionen bekräftat uppgifterna. Kritiken har varit förödande. Man har offrat de äldre.

Att granska är journalistikens roll och en del av en fungerande demokrati. Myndigheter och makthavare ska veta att någon ställer dem till svars. Det har Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter fortsatt göra, trots pandemin.

Oberoende medier behövs, i vardagen, men än mer i kris. Och vi lovar att finnas här för dig, även 2021.


Ämnen du kan följa