FHM ändrade enkät efter krav från kommuner i Sörmland

Den enkät som Folkhälsomyndigheten och regionen skickade ut till länets äldreboenden gjordes om efter krav från kommunerna. Anledningen var att man inte ville att uppgifter om smittan skulle nå media.

Sörmland 7 maj 2020 05:31

I måndags presenterade Region Sörmland och Folkhälsomyndigheten resultatet av den enkät som skickats ut till äldreomsorgen i Sörmland. I enkäten ombads cheferna på äldreboenden att svara på frågor om bland annat hur många som var sjuka i covid-19. Syftet var att ta reda på hur smittan kunnat spridas för att kunna dela med sig av kunskaperna till övriga landet.

Men tidningens granskning kan nu visa att Folkhälsomyndigheten gjort om enkäten efter krav från kommunerna i Sörmland. De var oroliga för att svara, eftersom deras svar då skulle kunna nå media. Kommunerna har haft möten med regionen. I protokoll kan man läsa att "det är angeläget att siffrorna inte hamnar i pressen". Den meningen raderades sedan och fanns inte längre kvar, när tidningen begärde ut handlingen från Region Sörmland.

Johan Lindström, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna, fick sedan i uppdrag att konsultera en jurist och att se över enkäten. Han kontaktade även Folkhälsomyndigheten som frågade sina jurister. De bekräftade att enkätsvaren skulle bli allmänna handlingar och därmed kunna lämnas ut.

Till slut gjorde Folkhälsomyndigheten om enkäten efter kommunernas krav. Den blev då anonymiserad, så att de som svarade inte behövde uppge vilket boende svaren gällde.

Den 2 maj intervjuades Johan Lindström i SVT. Då sa han att han inte kände till att kommunerna tagit fram strategier för att mörklägga uppgifter för media. Men han bekräftar händelseförloppen kring enkäten. Däremot förnekar han att anledningen var att mörka. I stället ligger strikt juridiska bedömningar bakom åtgärderna, enligt honom.

– Vi hade den ståndpunkten att vi skulle begå sekretessbrott om vi lämnade ut de här boendena.

Johan Lindström menar att eftersom han bedömer att det skulle vara olagligt att lämna ut uppgifter om smittspridningen på respektive boende, var man också angelägen om att denna uppgift inte skulle kunna komma ut via enkäten.

Lindström säger att denna fråga nu ligger hos rätten. Om domstolen kommer fram till att uppgifterna får lämnas ut, kommer man "gladeligen" att göra detta, understryker han.

– Vi har verkligen ingenting att dölja med siffrorna.

Jenny Hellman är projektledare på Folkhälsomyndigheten och har arbetat med enkäten där. Enligt henne är det inte Folkhälsomyndigheten som tagit beslutet, utan kommunerna. De har avgjort vilka uppgifter de kan rapportera i enkäten och inte.

– Det är kommunjuristen som har gjort en bedömning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Granskning: Corona

Ivo: Flera brister när 98-åriga Karin Wigertz dog på äldreboende i Katrineholm

Sörmland

Efter tidningens granskning – fler covidsjuka äldre får vård på sjukhus

Sörmland

Geriatrikprofessorn fortsatt kritisk: "Det värsta som hänt i svensk sjukvård och äldrevård"

Sörmland

Regeringen utreder mörkläggning av coronauppgifter

Krönika

Eva Burman: Bra att myndigheternas öppenhet sätts under lupp

Visa fler
Läs mer!
Sörmland

Skarp JO-kritik efter tidningens corona-granskning: "Bristande förståelse och respekt"

Sörmland

Regionen: 20 fall av vaccinfusk – "skadar förtroendet"

Sörmland

Regionens svar till Ivo: "Generaliserar"

Sörmland

Oro för Black friday-effekt: "Det kan komma i slutet av veckan"

Sörmland

Smittskyddsläkaren: "Steppar upp vår kapacitet"

Visa fler