Undvik nya miljöproblem i Lasstorp

Insändare 19 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För en tid sedan presenterade Socialdemokraterna ett vallöfte om att bygga en vattenpark i Lasstorp, på östra sidan av Bievägen. Översvämningarna i Lasstorpsdiket är anledningen till att något behöver göras, anser partiet.

Men översvämningarna i sig är ju inte problemet. Problemet är att översvämningarna drabbar Lasstorp koloniområde. Den som använt en hel odlingssäsong och sedan drabbas av att grönsakerna ruttnar, lär ju inte jubla över att kommunen hänvisar till pågående utredningar.

Och så har det varit. År efter år. Men varför ska koloniodlarna ta kostnaden för att kommunen inte klarar av att ta hand om dagvattnet lokalt och att göra det som går för att förhindra översvämningar, något den enligt lag är skyldig att göra? Hela tanken att skjuta över kostnaden på en resurssvag grupp är djupt omoralisk.

Men kanske finns denna gång en öppning? Kommunalrådet Söderberg säger i artikeln: ”Om vi bestämmer oss för att behålla kolonierna kommer både de och parken att få plats.”

Det känns som ett genombrott. Och om båda kan rymmas i planen måste man väl rimligen se till att båda också får möjlighet att rymmas.

I artikeln sägs: ”Vattnet i Lasstorpsdiket har en central roll i gestaltningen, där delar av området grävs ur och skapar stora vattenspeglar. Schaktmassor används för att förhindra att vissa ytor blir översvämmade.” 

Se upp, säger jag! Om de schaktmassorna hämtas ur området mellan kolonilotterna och dikets nuvarande sträckning finns risken att man gräver upp tidigare kreosotsmittade arealer. För diket har flyttats ett tiotal meter söderut, och den gamla sträckningen har fyllts igen efter den sanering som då gjordes. Så för att undvika att skapa nya miljöproblem, bör eventuella nya dammar anläggas söder om diket.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa