Undervisningen i idrott fortsätter enligt läroplan

"Hela personalstyrkan är involverade i aktiviteter som främjar rörelse och hälsa", skriver Angelica Ankarstrand, rektor på Julita skola.
"Hela personalstyrkan är involverade i aktiviteter som främjar rörelse och hälsa", skriver Angelica Ankarstrand, rektor på Julita skola.

Insändare 6 oktober 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Besparing på idrottslärare är att strunta i barns hälsa" signerad Jenny Andersson.

Jag blir glad av din beskrivning av Julita skola. Den stämmer helt med min bild av en skola där alla elever blir sedda, med engagerade och omtänksamma lärare. Våra kunskapsresultat är bland de högsta i kommunen och vi är väldigt stolta över vår skola! 

Du ställer frågor om en enskild anställd. Jag ska svara så gott jag kan utan att kompromissa med den trygghet mina anställda ska känna i att jag inte diskuterar enskilda personalärenden i media. 

Julita skola får in medel via skolpeng, statliga medel, samt ett tillägg för att det är en liten landsbygdsenhet. Trots detta täcker inte medlen kostnaderna, eftersom skolans kostnader har ökat. Inflation och ökade priser ligger bakom det. I mitt uppdrag ingår både att skapa en ekonomi som är i balans och undervisning som håller högsta möjliga kvalitet. Min avsikt är att driva Julita skola på lika hög nivå som tidigare. 

Jag kan försäkra dig om att Julita skola inte drar ned på idrottsundervisningen. Den fortsätter som vanligt och enligt läroplan. Vi fortsätter också arbetet att bli certifierade som Generation Pep-skola. Rörelse och hälsa betyder mycket för oss och hela personalstyrkan är involverade i aktiviteter som främjar rörelse och hälsa. Julita skola är en liten enhet och tjänsten som idrottslärare är inte en heltidstjänst. Den lösning vi ska pröva nu innebär att annan personal delar på uppdraget att undervisa i idrottsämnet. Jag väljer den lösningen eftersom jag tror på att den innebär en god undervisningskvalitet, samtidigt som den skapar balans i skolans ekonomi. 

Har du fler frågor kan vi gärna återuppta vår korrespondens via mejl så att du får snabbare svar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa