Tillägget gynnar mest de med låg pension

Insändare 3 maj 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Förmögna pensionärer behöver inte tusenlappen", publicerad den 26 april.

Tack Margareta Fransson för dina frågor om Vänsterpartiets förslag till garantitillägg. Storleken på garantitillägget avgörs av storleken på inkomstpensionen. Övriga inkomster är väldigt ojämnt fördelade och de flesta med låg inkomstpension har generellt sett inte höga inkomster från tjänstepension, sparande eller stora kapitaltillgångar. 

Om man lever med någon som har stora tillgångar och inkomster kan man fortfarande få garantitillägg om man själv har låg pension, trots att man tillhör det övre skiktet avseende inkomstfördelning. Vi anser dock inte att man ska vara beroende av inkomster och tillgångar från den man lever med. Rättvisa pensioner är till stor del en feministisk fråga. 

Tittar man på fördelningen av vilka som får garantitillägget så ökar den ekonomiska standarden med runt 7 procent för boende i den fattigaste tiondedelen av hushållen och med under 0,5 procent för de i den rikaste tiondelen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa