Sprickan blir väldigt synlig mellan S och M

Nyligen nekade Katrineholms Bygg & miljönämnd Kunskapsskolans ansökan om bygglov.

Nyligen nekade Katrineholms Bygg & miljönämnd Kunskapsskolans ansökan om bygglov.

Foto: Anton Swärdhagen

Insändare2024-04-05 15:25
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen nekade Katrineholms bygg- och miljönämnd Kunskapsskolans ansökan om bygglov för ändrad användning, kontor till skola - Rådmannen 3. Kunskapsskolan vill öppna nya klasser för förskoleklass till och med årskurs tre.

Avslaget har sin grund i hur Boverkets rekommendation för hur stor yta barnen ska ha tillgång till ute för sina raster. Lite märkligt resonemang att avslaget grundar sig på detta eftersom ingen pratar om hur verkligheten ser ut.

Kunskapsskolan har en plan för hur schemaläggning ska ske för att sprida rastupphåll på ett sätt som gör att barnen i skolan kommer att kunna erbjudas ungefär samma yta ute som vid dagens rastverksamhet trots ett ökat elevunderlag. Vi kan också fråga oss om kommunens alla skolor uppfyller Boverkets rekommendation på cirka 30 kvadratmeter per barn? 590 barn innebär 17 700 kvadratmeter friyta för rekreation. Finns detta utrymme på alla kommunens skolor och förskolor?

Som jämförelse kan vi ta majoritetens hantering av skolverkets rekommendationer om gruppstorlekar i förskolan, en rekommendation som kommunen inte alls fäster samma vikt vid.

Vi ser hur detta med ideologi har påverkat nämndens beslut. Socialdemokraterna är mot friskolor. Hur kan Moderaterna och Socialdemokraterna gå till nämnden med olika uppfattningar? Beslutet skapar funderingar hur Katrineholms styrande politiker är för valfrihet eller ej. Kan detta beslut påverka kommande marknadsföring av platsvarumärket som ska bidra till att fler flyttar till Katrineholm? Vi ser en tydlig spricka i samarbetet i Katrineholm mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Vi kan även se att Centerpartiet ställer sig på Socialdemokraternas sida med samma argument och dessutom ger uttryck för att föräldrarnas vilja väger mindre än Kunskapsskolans planering för en god rastverksamhet.

Joha Frondelius (KD)
Oppositionsråd Katrineholm

Björn Wahlund (L)
Gruppledare