Se helheten för skogsbruket

Insändare 20 april 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Skogsbruket måste ställas om" publicerad den 4 april. Naturkris i dagens intensiva skogsbruk, så här låter det när miljösidan får komma till tals. Det är oerhört beklämmande att skogen och dess skogsägare hela tiden får höra hur misskött skogen är, och dess biologiska mångfald. Enligt riksskogstaxeringen har vi mer skog nu än vi haft på tjugofem år, även mer gamla träd. 

Hela tiden kommer det från EU och skogsstyrelsen regler och uppmaningar om hur skogen ska skötas, men inte en rad om hur skogsägarens möjlighet att klara ekonomin blir. Jag tycker att man är väldigt smal i sitt tänkande. Det här är typiskt miljörörelsen, om man inte äger någon skog, är det väldigt lätt att veta hur den ska skötas. Man vill klimatanpassa skogen och skogsbruket heter det, och minska kalavverkningarna och vad jag förstår sköta skogen genom s.k plockhuggning, vilket är omöjligt att få någon ekonomi på. Man måste ju då åka runt på fastigheten var och vartannat år. Det går ju inte med tanke på dyra maskin och flyttkostnader. 

Jag tycker att man kan sköta skogen som man har lärt sig – slutavverka och plantera och då ska man naturligtvis använda sig av ståndortsanpassade plantor d.v s tall på mager mark och gran och björk på kraftiga jordar, röja och gallra. Då får man en frisk och växtlig blandskog som gör klimatet en stor tjänst. Det gynnar det globala klimatsystemet, och binder stora mängder koldioxid från atmosfären.

Sen idiotförslaget från EU, och skogsstyrelsen – fågeldirektivet, vilket innebär att man som skogsägare har skyldigheten att inventera alla fåglar som finns i området där man ska avverka. Tolkningen av direktivet är mycket hårdare i Sverige än i andra länder. 

Jag är också för den biologiska mångfalden, men kanske inte så som författarna från Naturskyddsföreningen. Jag tycker att vi måste se helheten, även ekonomin.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa