Så arbetar vi med gång- och cykelvägar

Johnny Ljung är infrastrukturchef vid Katrineholms kommun. Arkivfoto
Johnny Ljung är infrastrukturchef vid Katrineholms kommun. Arkivfoto

Insändare 28 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hej Cyklist och tack för dina tankar och synpunkter kring cykelförutsättningarna i Katrineholms kommun.

Att människor väljer att cykla på gångbanor och trottoarer kan ju så klart bero på flera olika saker, bland annat okunskap, otydlig skyltning/målning i trafikmiljön, att man helt enkelt inte bryr sig eller att det rör sig om barn under 8 åtta år (som får cykla på gångbana eller trottoar om cykelbana saknas). Oavsett orsak är det viktigt att vi som vistas i trafiken tar hänsyn till varandra, följer de trafikregler som gäller och gör vårt bästa för att skapa en säker trafikmiljö.

Precis som du beskriver har vi tagit bort cykelbanan på torget/Köpmangatan. Just den sträckan bedömer vi fungerar bättre att inte reglera och istället låta cyklister och gående ta hänsyn till varandra. När sträckan tidigare var skyltad som gång-och cykelväg (gc-väg) upplevde vi att miljön kändes mer osäker. Idag är Köpmangatan en gågata och här ska cyklister cykla i gångfart. Som cyklist har man även väjningsplikt vilket innebär att man ska släppa förbi personer som går. Till gående räknas den som åker rullstol, permobil, skateboard, inlines eller sparkcykel/kickbike (som inte är eldriven). Man får fortfarande cykla på hela bredden av en gågata, men det är lämpligt och säkrare att cykla i mitten istället för i närheten av husfasader eller dylikt (dessa ytor är mer anpassade för gående).

När det gäller målning av gc-vägar har vi som mål att förtydliga vad som gäller. En gc-väg behöver dock vara minst 3,5 meter bred för att vi ska ha möjlighet att måla den som separerad. Under nästa år planerar vi att förbättra målningen på våra gc-vägar från centrum och utåt i samtliga riktningar. Vissa separerade gc-vägar kommer sedan att gå över i gemensamma gc-vägar. Vi förstår att det idag kan upplevas som otydligt på vissa sträckor och vi hoppas att dessa åtgärder kommer att förbättra tydligheten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa