Regionen vill minska antalet hyrpersonal

Insändare 18 maj 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Skippa hyrsjuksköterskor från bemanningsföretag" Region Sörmland har under pandemin behövt öka användningen av hyrsjuksköterskor. Det är inget som vi önskar men det har behövts under en tid med mycket stor belastning för våra medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Vi jobbar på flera olika sätt med att vara en attraktiv arbetsgivare. I regionen har vi ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor, vi har traineeprogram för nyexaminerade sjuksköterskor, vi inför karriärvägar för sjuksköterskor inom klinisk vård och vi inför nu även en modell för lönesättning av nyexaminerade sjuksköterskor som stöd för våra chefer.

Det är chefen för verksamheten som beslutar vilken lön som sätts vid anställning. HR stöttar chefer med statistik och underlag. Chefen har även ansvar för att hålla sin budget samt att det finns en bra lönespridning inom enheten där erfarenhet och kompetens är faktorer som ska beaktas vid den individuella lönesättningen vid den årliga lönerevisionen. Vi följer löneläget och löneutveckling både internt och externt. Detta i syfte att lönerna i regionen är i nivå med vad andra arbetsgivare erbjuder. 

Vi för dialog med andra regioner om hur vi tillsammans kan kraftsamla för att minska hyrpersonal inom vården. Det gör vi för att öka kontinuiteten för våra patienter och för att du som kollega ska veta vem du möter på nästa arbetspass. Med fast anställda medarbetare ökar vi vår kraft att driva utvecklingsarbeten för att höja kvaliteten i vården. 


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Stor oro bland sjukhuspersonal efter besked om hyrsyrrornas uttåg – får medhåll av facket: "De är naiva"

Stor oro bland sjukhuspersonal efter besked om hyrsyrrornas uttåg – får medhåll av facket: "De är naiva"
Ämnen du kan följa