Rapport om kommunala bolag innehåller frågetecken

Insändare 1 juli 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kritisk granskning av kommunala bolag är bra, men frågan måste diskuteras sakligt och inte utifrån tesdrivna förenklingar.

I en ledarkrönika i denna tidning har det väckts kritik mot kommunala bolag. Granskning är grunden för utveckling, men rapporten man refererar till innehåller frågetecken och sakfel.

De största vinsterna med kommunala bolag är inte skatteplanering, lägre kommunalskatt eller bättre näringslivs­klimat. Det är en möjlighet att verka långsiktigt, utanför mandatperiodernas ryckighet. Det gör det också möjligt att effektivt leverera samhälls­nyttiga tjänster, skapa skalfördelar och öka möjligheterna att rekrytera personal.

Naturligtvis finns det kommunala bolag med bristande insyn eller oklarheter kring hur mycket politiken ska styra. Men det handlar om otydliga direktiv och otillräcklig styrning, och är ingen anledning att avskriva en hel organisationsform. Det som krävs är istället bättre dialog och styrning. Med det på plats finns det stora vinster med kommunala bolag, som verkar i gränslandet mellan offentligt och privat och kan nyttja det bästa av två världar.

Kommunala politiker får dessutom inte leka entreprenörer. Kommunallagen innebär att kommuner inte får driva verksamhet på områden där det privata näringslivet är verksamt.

Vi ser gärna att ägarstyrning och insyn i kommunala bolag utvecklas samt att det skapas bättre strukturer för de kommunala bolagens organisation. Men då behöver frågan diskuteras sakligt och inte utifrån denna typ av förenklingar.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa