Kortade vårdköer, ökad tillgänglighet ska ge god hälsa

Bland annat ska kortade vårdköer och ökad tillgänglighet ge alla förutsättningar för en god hälsa skriver Christoffer Öqvist, Mattias Claesson, Helena Koch, Tomas Borin och Lars Lundqvist, alla politiker i Region Sörmland.
Bland annat ska kortade vårdköer och ökad tillgänglighet ge alla förutsättningar för en god hälsa skriver Christoffer Öqvist, Mattias Claesson, Helena Koch, Tomas Borin och Lars Lundqvist, alla politiker i Region Sörmland.

Insändare 11 februari 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Tagga en politiker för bättre folkhälsa", publicerad i Katrineholms-Kuriren den 31 januari och undertecknad av Anna Lindelöw Mannheimer, ordförande Frisk mat.

Vi i styret i Region Sörmland strävar efter att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för en god hälsa hos hela befolkningen, oavsett vilken bakgrund man har och var man bor.

Vår gemensamma politik för att korta vårdköerna och öka tillgängligheten har två utgångspunkter – att förebygga ohälsa och att göra det enklare för sörmlänningen att söka och få den vård de behöver, när de behöver den.

Den personcentrerade vården blir därför central i vårt arbete med att främja hälsa och förebygga sjukdom – ett viktigt och långsiktigt arbete där regionen arbetar proaktivt genom att fokusera på minskad användning av tobak, minskad alkoholkonsumtion, ökad fysisk aktivitet och förbättrade kostvanor.

Här är det egna ansvaret vad gäller den egna hälsan avgörande. Exempelvis handlar det om möjligheten att kunna göra sunda livsstilsval såsom att äta bra, motionera och att hitta tillräckligt med tid för återhämtning.

Några goda exempel på detta är:

Mödravården där blivande mammor i riskgrupper erbjuds stöd att hitta hälsosamma vanor bland annat genom samtal och kostrådgivning. Även på barnavårdscentraler och familjecentraler ingår detta som en viktig del. 

Hälsosamtal erbjuds vid 40, 50 och 60 års ålder där bland annat vikt, kosthållning och blodtryck kontrolleras. 

I samverkan mellan kommuner och regionen kan vi se en utvecklingspotential för barn och unga i skolåldern. Där skulle en ökad samverkan mellan elevhälsan och primärvården kunna vara fruktbar.

Vi vill ge kraft åt varje människa att växa.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa