Tagga en politiker för bättre folkhälsa

Insändare 31 januari 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

80-85 % av hälso-och sjukvårdens resurser går idag till behandling av kroniska sjukdomar, varav 90 % skulle kunna förbättras eller förebyggas helt med hjälp av sunda livsstilsval. Maten kan alltså vara en viktig nyckel till en bättre folkhälsa. Trots det går endast tre procent av sjukvårdsbudgeten till preventivt arbete. Det här behöver ändras anser vi i den ideella föreningen Frisk Mat och vill därför påminna regionpolitikerna i Sörmland om att de sitter på makten att omfördela resurserna.

Sjukvården har även seglat upp som den viktigaste politiska frågan bland väljarna, enligt en färsk undersökning från Novus i december. Det kan vi inte annat än tolka som att invånarna vill se en förändring. I vår enkätundersökning svarade samtliga åtta riksdagspartier att det borde läggas högre andel skattemedel på preventiva insatser för folkhälsan. Eftersom det glädjande nog rådde en bred politisk enighet hoppas vi att förändringar kan ligga runt knuten, oavsett vilka styren regionerna nu har fått. Det finns inte tid att vänta längre.

Vi konstaterar att det krävs rejäla krafttag från oss alla – och vi hoppas att det nya styret kommer ihåg de bra förslag partiernas riksorganisationer gav på preventiva insatser för folkhälsan i enkätsvaren. Om kunskapen i samhället kring hälsosam mat ökar kan många folksjukdomar förebyggas. Vi vill därför uppmuntra invånare i Sörmland att tagga sina folkvalda till att ta på sig ledartröjan och agera i frågan nu. Tillsammans för folkhälsan, hjälp oss #taggaenpolitiker.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa