Hemtjänstpersonal ska vara utbildad och kunna svenska

Insändare 15 augusti 2022 07:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack SPF för er debattartikel. ("Dags att förbättra hemtjänsten" i KK 9 augusti.)

Liberalerna har i sina budgetar sedan 2019 lagt betydligt större satsningar för att få ner antalet personer som den med hemtjänst träffar över en tiodagarsperiod från dagens cirka 17–18 till under 15. Vidare har vi tryckt på att personal inom hemtjänsten ska ha en adekvat vårdutbildning och kunna tala, läsa och skriva begriplig svenska. I vår budget för 2022 fortsatte vi satsningen på mer personal i hemtjänsten för att få till en stabilare vardag för dem inom verksamheten. Vi har i budget också varit tydliga på att demensvården måste stärkas med ny och bredare kompetens. 

Inför valet trycker vi på att hemtjänsten måste få en högre flexibilitet det vill säga det är den som behöver hemtjänst som ska vara med och utforma denna. Vad, när och hur är något för den med behov att vara delaktig i. Vi har också varit tydliga med att äldre ska beviljas äldreomsorg när man känner sig otrygg i sitt eget boende. Vi har även lanserat krav på att de på boenden i mycket högre grad måste få möjlighet att komma utomhus.

Om man läser våra budgetar och de debattartiklar och insändare vi har skrivit det senaste året, har vi varit tydliga i hur vi ser att hemtjänst och även verksamheten inom vård och omsorg kan och bör utvecklas för ett bättre liv för de som är beroende av hemtjänst. De som arbetar med äldre och sjuka inom kommunens vård och omsorg gör ett fantastiskt jobb varje dag på jobbet – problemet ligger på en helt annan nivå inom verksamheten, där majoriteten väljer att förvalta i stället för att styra. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa