Respektlöst, Hedbergs svar om snöröjningen

Insändare 1 december 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till inlägget: "Respektlöst att göra partipolitik av snöröjning" publicerad den 24 november.

Jag håller med Anneli Hedberg i att alla som röjer snö säkert gör sitt bästa utifrån den prioritering och specifikation som gäller för hur och när snö ska röjas. Men trots allt plogas snö upp på busshållplatsen från gatan vilket skapar vallar som kraftigt försvårar för de med rörelsehinder eller för den delen även de med barnvagnar som vill komma på bussen. Även vi andra utan några som helst problem med rörligheten riskera att skada oss när vi kliver ned i en i värsta fall frusen snövall. 

Inget av detta beror på att Liberalerna inte deltagit i Service och tekniknämndens arbete inte heller beror det på Liberalerna har lagt ett 4,5 procentigt rationaliserings-/besparingskrav på nämnden nästkommande år. Snarare bristande instruktioner till de som röjer snö. Ska fler lockas att resa kollektivt bör man kanske fundera på hur man säkerställer att de som inte har andra alternativ faktiskt ges möjlighet att resa även vid dåligt väder.

Så en uppmaning till Anneli Hedberg, börja med att bemöta den kritik som framförs i insändaren och hur lösningen ser ut. Efter detta kan du möjligtvis framföra kritik mot ett oppositionsparti men det är ju bra om kritiken på något sätt har bäring på grundfrågan. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa