Respektlöst att göra partipolitik av snöröjning

Insändare 24 november 2022 17:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Snövallar gör busshållplatsen otillgänglig".

Marianne Körling Ström (L) påpekar mycket riktigt att det är viktigt med framkomlighet, inte minst för personer med begränsad rörelseförmåga som är beroende av hjälpmedel och kollektivtrafik. Just därför arbetar service- och teknikförvaltningens personal varje dag för att kommunens gator och gång- och cykelbanor ska vara väl framkomliga och tillgängliga för alla. Vid stora snöfall intensifieras detta arbete och alla tillgängliga resurser arbetar med plogning, handskottning och annan halkbekämpning.

Från den politiska majoriteten är det en viktig fråga.

Liberalerna, som inte deltagit i nämndarbetet de senaste tre åren, vill ju dra ner 6 miljoner kronor på Service- och tekniknämnden där dessa personer jobbar. Det är magstarkt och respektlöst att göra partipolitik av snöröjning som personal kämpar hårt med samtidigt som ens eget parti helt abdikerat från politikområdet. När man inte själv inte tar möjligheten till insyn och påverkan kan man inte hävda att man har insikt. Från den politiska majoriteten värnar vi om service och tillgänglighet i den offentliga miljön vilket vi vet engagerar många medborgare.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa