Därför ett stort överskott

Insändare 1 april 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Hur mycket mer pengar behövs för att lyckas?" publicerad den 29 mars. 

Kristdemokraterna vill att den styrande majoriteten, moderater och socialdemokrater förklarar för medborgarna varför det blivit så stort överskott 2021. Det är enkelt – det underlag som SKR, Sveriges kommuner och Regioner, lämnade ifrån sig grundade sig på lägre skatteinkomster än i ett normalår. Staten skickade då ut ersättningar till kommunerna för att de skulle klara välfärdsuppdraget utan att behöva låna pengar.

Sen visade det sig att statens och kommunernas skatteinkomster blev större än beräknat, de ekonomiska effekterna av pandemin blev helt enkelt inte så negativa som man trott.

I en sund ekonomi behöver man ha en buffert ifall något oförutsett inträffar, och det har vi budgeterat för. Alltså ett budgeterat resultat i nivå med vad ekonomisk expertis anser att en kommun av vår storlek ska ha, plus bidrag från staten och dessutom ett bra resultat från det kommunala fastighetsbolaget. Allt det tillsammans blir ett mycket bra ekonomiskt resultat.

Vi placerar nu delar av resultatet i pensionsavsättningar för att minska kommunens kostnader längre fram när det blir sämre tider, resten spar vi för oväntade händelser och framtida utmaningar. Det stora överskott vi fått är engångspengar, de går alltså inte att använda till att anställa mer personal för. Det skulle i så fall innebära att vi blir tvungna att säga upp samma personal nästa år om staten inte skickar ut bidrag.

Insändarskribenterna förutsätter också att en stor skola är likadan som en annan stor skola. För oss är undervisningen som bedrivs i skolan och lokalernas utformning det viktigaste och där kommer skillnaden mellan Nyköping och Katrineholm att vara tydlig.

Sen välkomnar vi privata alternativ där det finns behov att fylla och som på ett seriöst och långsiktigt sätt bidrar till att öka kvaliteten i verksamheten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa