Styret spar på demokratin i Vingåker

Hans Ekelund med flera från Vingåkerspartiet svarar Charlotte Prennfors (M) och övriga i kommunstyret.

Hans Ekelund med flera från Vingåkerspartiet svarar Charlotte Prennfors (M) och övriga i kommunstyret.

Foto: Montage. Johannes Ernstberger/Elin Elander/Privat

Debatt2024-06-11 09:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack den styrande minoriteten (gruppledarna för C, KD och M samt alla ordförande i nämnderna) för det kanske mest konstiga svaret hitintills. Vilken fakta förhöll vi oss inte till?

Björn Blid skriver återigen väldig kloka och tänkvärda ord i sin insändare ”Vingåkerstyre utan moral och empati”.

Ni anslog mycket riktigt en miljon extra i er budget, men fakta är att vi i vår budget anslog mer.

Rektorn bestämmer ordningsregler, det är också fakta men ni glömmer skollagen (Prop. 2021/22:160): ”Mobiltelefoner ska vid undervisning i regel endast få användas efter lärarens instruktion och möjligheterna att omhänderta sådana samt ha mobilfria skoldagar ska öka. Vid tillsyn ska ett föreläggande ange de åtgärder som huvudmannen ska vidta och Statens skolinspektion ska vara part i domstol vid överklagande av myndighetens beslut i fler fall än i dag.”

Alltså är huvudmannen ytterst ansvarig i även denna fråga, fakta som ni glömde?

Och sen är det ju nästan löjligt att ni skriver fakta om vår motion om att elever inte ska spela olämpliga spel på datorer, fakta verkställt. Vi har aldrig påstått något annat utan framhöll att vi skriver motioner för att förbättra våra barns situation. Vad gör ni, det hade varit ett bättre faktasvar?

Sen hoppar vi till Fritidsbanken, också en av våra motioner som är under utredning men man kan i ert svar se att ni tänker lägga ner den. Här har redan Björn Blid sagt det som behöver sägas så vi behöver inte upprepa det.

undefined
Vilken fakta är det vi inte förhåller oss till, undrar Vingåkerspartiet?

Vi kanske ska ta och avhandla fritidsgårdens fakta här näst? Jo, det är fakta att Hans Ekelund överklagade beslutet till länsrätten och förlorade. Men fakta, länsrätten tar inte hänsyn till om det är ett dumt beslut utan bara att det skedde riktigt. Har ni frågat ungdomarna vad det tycker om stängningen i år? Det gillade det inte förra året. Så det vore de facto en intressant fakta.

undefined
Hans Ekelund, Vingåkerspartiet

Badhuset är en intressant fråga, det har man alltid kunna lösa förut, men med ny ledning och ny förvaltningschef så är det en omöjlighet. Men snart kommer ju en ny underchef och då kommer vi aldrig mer se detta problem, är det så faktan ska tolkas?

Och er absolut sista punkt. 

Ungefär 100 000 Kronor, kostar ett fullmäktige. Här hade man ju verkligen velat se mer fakta, vad kommer denna siffra ifrån? I vilket fall som helst så är det ju så att ni ger Hans Ekelunds fakta helt rätt: ”Ni spar på demokratin” och ”Försenar demokratiska beslut”, genom att ställa in demokratiska möten.

Ni missade också punkten att ni försvårar för medborgare att se allmän handlingar så pass att Vingåkers kommun blev anmälda till JO. Det var tydligen en fakta ni glömde?

Ge medborgarna all fakta, om ni ska försöka läxa upp någon. Och frågan kvarstår – vilken fakta tog Hans Ekelund i Vingåkerspartiet inte hänsyn till?

Hans Ekelund (ViP)

Irene Sandqvist (ViP)

Marika Björkdal (ViP)

Göran Sten (ViP)

Martin Greve Culmsee (ViP)

Pernilla Andersson (ViP)