KD andas framtidsvisioner – S behöver vila efter 100 år

Debatt 3 mars 2023 20:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraternas höga ambitioner är lätt att skriva ner. Att med mod och långsiktighet tillsätta resurser för att nå målen är en helt annan sak. 

 

Att ta ansvar för sin personal är A och O för att nå en långsiktig förbättring. Förändringar av antalet anställda i förskola kan till exempel ske via naturliga pensionsavgångar. 

Majoritetens resultatmål som oftast är öka eller minska, kan inte anses vara kvalitativa mål för en organisation att styra mot, tvärtom är det otydligt. Majoriteten har under många år försökt dölja sina misslyckanden. Grundläggande problem i kommunens styr- och planeringssystem är exempelvis resultatmålet med ”vi ska ha god personaltäthet i förskolan”. Det är inte ett uppföljningsbart mål, då ingen siffra finns angiven. 

 

Över 100 år har socialdemokraterna styrt kommunen utan avbrott. Vi har nu en aktuell kommunplan och en budget som ska fungera som styrdokument med riktade satsningar för att uppnå resultatmål som skollagen föreskriver. Med 25 procent av eleverna som lämnar skolan utan godkända betyg kan det inte vara annat än ett stort misslyckande som dessutom skapar enorm påfrestning för kommunens övriga kärnverksamheter.

Hur är det möjligt? 2021 rubriksätter majoriteten i sin årsredovisning – ”Fokus på hälsa och nytt rekordresultat”. Kommunen gör ett rekordresultat på över 300 miljoner kronor i vinst under senaste mandatperioden.

 

KD:s budget för 2023 använder de skattemedel vi har på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. De pengar kommunen har avsatt vid goda år är tänkt att användas när tiderna blir sämre. Majoriteten använder inte denna möjlighet utan varslar trogen personal för att kunna uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat – igen! 

Frukten av S politik där, ”kan bäst själv” fungerar dåligt idag. Vi minns nedläggningar som Sjöholms skola, Malmgårdens äldreboende i Sköldinge och nu den planerade nedläggningen av Strångsjö skola. Utdrag från aktuell S & M:s kommunplan 2023-2026: ”Bostadsbyggande och tillväxt ska även främjas i kransorterna och på landsbygden”. 

 

Värdet av en kommunplan med uppsatta mål och resultat kommer granskas av oppositionen inom många områden. Landsbygden är en av kommunens viktigaste varumärke som kräver långsiktiga prioriterade satsningar inom skola, vård och omsorg!

Som en känd socialdemokrat i Katrineholm sade: Alla beslut som fattas eller inte fattas är majoritetens ansvar. För detta kommer de också att hållas ansvariga av såväl oss i opposition som väljare.

 

Joha Frondelius (KD)
Gruppledare Katrineholm


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa