Även C är välkomna att dela med sig av sina idéer

Debatt 27 september 2022 19:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Anders Gölevik, Centerpartiet skrev en debattartikel om utrikesfödda och behovet av utveckling och integration. Vi inom Socialdemokraterna i Katrineholm håller helt med om att fler utrikesfödda ska komma i utbildning och därmed ha möjlighet till arbete och ett självständigt liv för sig och sin familj.

Vi välkomnar Centerpartiet i Katrineholm att vara delaktig i detta arbete. 

Bland annat har C redan nu möjligheter till att lyfta fram ideer och utvecklingsinsatser i Viadidaktnämnden där ni har en representant. Ännu så länge har detta dock lyst med sin frånvaro. Vet inte till att Centerpartiet tagit något initiativ under de tio år som jag varit ordförande. Men som sagt ni är välkomna med ideer.

 

Alla nämnden och förvaltningar har ansvar för integrationsfrågorna inom sina respektive områden. Viadidaktnämnden som har Katrineholm och Vingåker som sitt område arbetar med att utveckla utrikesfödda genom bland annat genom SFI utbildning. Vi bedriver inte individanpassad utbildning men däremot har vi verksamheten indelat i tre olika nivåer och därunder olika steg, beroende på tidigare utbildningsbakgrund och kunskap i svenska språket. 

Vi erbjuder bra förutsättningar och har dessutom ett Stödcentrum för att individen ska komma vidare i sin utveckling. Sen hänger det givetvis på hur intensivt man jobbar hemma med språket och att man tar tillfället att tala svenska i alla sammanhang. Det duger inte att komma några timmar på undervisning i SFI och sen titta på inhemsk TV och endast umgås med personer från det tidigare hemlandet. Individen har ett stort eget ansvar att utveckla språket och göra sig anställningsbar. Viadidakt hjälper till på den resan.

 

Centerpartiet menar att vi ska ha samverkan med Socialtjänsten och näringslivet. Helt rätt! 

Med anledning av detta har vi sedan flera år tillbaka en sådan samverkan inom ramen för Aktivt försörjningsstöd. Samverkan med näringslivet sker på flera olika sätt bland annat i projektet Kompetens för framtiden. 

 

Föräldrautbildning som Gölevik nämner är något som finns men som behöver utvecklas ytterligare. Projektutveckling inom detta pågår. Centerpartiet tycker också att vi ska ha fler YH utbildningar. Här kan nämnas att vi ansöker om de YH utbildningar som det finns behov av i regionen eftersom företagen måste skriva under och vara delaktig när det gäller bland annat praktikplatser.

Med förhoppning om ett med aktivt arbete i nämnden kring dessa frågor från Centerpartiets sida.

 

Gunilla Magnusson (S)
Ordförande i Viadidaktnämnden


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Ledare: Det ska gå att köpa tågbiljetter även i Vingåker

Det ska gå att köpa tågbiljetter även i Vingåker

Insändare: Zonta uppmanar till krafttag mot digitalt våld!

Zonta uppmanar till krafttag mot digitalt våld!
Visa fler
Ämnen du kan följa