Vingaker kan bli Vingåker

Språkförsvaret uppmanar kommunerna att använda å, ä och ö i webbadresser.

11 juni 2014 19:34

Organisationen Språkförsvaret har skrivit ett brev till alla Sveriges kommuner som har bokstäverna å, ä och ö i sina namn och uppmanat dem att använda det också i era synliga webbadresser, vilket är fullt tekniskt möjligt.

När börjar Vingåkers kommun använda vingåker.se?

– Den adressen finns redan och fungerar. Vi har den webadressen sedan många år tillbaka. Vi får ju ständigt erbjudanden och uppmaningar om att skydda våra domännamn så att ingen annan tar dem. Vi har registrerat flera av dem, som exempelvis vingaker.com, säger Maria Pestrea. it- och kommunikationschef i Vingåkers kommun.

Men ni använder inte vingåker.se i er kommunikation utan vingaker.se, det vill säga utan bokstaven å?

– Det hänger ihop med vår nuvarande grafiska profil som är ganska gammal. Vi behöver uppdatera den och arbeta om den. Jag tror att vingaker.se har hängt med i den av gammal tradition.

Organisationen Språkförsvaret vill ju värna om de särsvenska bokstäverna å, ä och ö som många ville dödförklara på sikt på grund av internets utveckling. De uppmanar därför kommuner och myndigheter att gå i bräschen. Kan vi få se vingåker.se i framtiden i er kommunikation?

– Så långt har vi inte funderat, men när vi tar tag i och börjar jobba med en ny grafisk profil är det inte omöjligt. Vi har i alla fall säkerställt att vi äger domänerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Lindhe