Moderaterna lägger fram skuggbudgeten

27 november är det dags för budgetfullmäktige. Moderaterna har en skuggbudget som fullmäktige ska ta ställning till i olika budgetfrågor.

17 november 2017 12:40

"Vingåker kan mer". Så sammanfattar M sitt handlingsprogram för Vingåkers kommun 2018-2022. Oppositionsråd Charlotte Prennfors (M) konstaterar i skuggbudgeten att:

"De huvudtankar som bär vår politik är valfrihet, ansvar och framtidstro. Vi tror på Vingåker och vi tror på dig som verkar i kommunen. Därför är vår målsättning att du ska få bestämma över ditt eget liv. Vi tror inte på klåfingriga politiker som pekar med hela handen till sin medborgare".

Moderaterna vill ha en skattesänkning, inte minst i skenet av att Vingåker har högst skatt i länet. Prennfors slår fast att M vill sänka skatten med 20 öre, vilket motsvarar 3,5 miljoner kronor i tappad skatteintäkt på årsbasis. Trots det är skuggbudgeten trogen fullmäktiges krav på att budgetbokslutet ska visa en procent i överskott.

Vidare vill partiet att möjligheten till medborgarförslag ska förändras till en medborgardialog där samtliga partiers gruppledare finns på plats och får information om nya förslag från medborgare. Om något parti anser förslaget bra kan det gå vidare, om inte så blir det ingen vidare hantering av ärendet, och därmed inga kostnader.

Det kostar runt 25 000 kronor för varje medborgarförslag att gå igenom tjänstemannaberedning fram till förslag till fullmäktige, framhåller Prennfors.

‒Sparar vi in sex sådana är det 150 000 kronor.

Tre nya tjänster som elevsamordnare vill M inrätta på högstadiet. För att ge lärarna mer tid till att just lära ut, och slippa de tidskrävande administrativa uppgifterna de har i dag.

Elevsamordnare ska ta över en del av administration och föräldrakontakter och vara ett stöd i klasserna. Elevsamordnarna ska även arbeta på fritidsgården, för att ge flickor en större möjlighet att vistas på fritidsgården, betonar Prennfors.

Hon konstaterar att det tjejer känner en osäkerhet att var på gården, eftersom det är en stor grabbmajoritet där. Med fler personal kan flickor känna sig mer trygga, menar Prennfors.

Fullmäktige samlas 27 november för budgetmöte.

Budget

Kommunplan med budget och flerårsplan är en plan över hur kommunen ska använda pengarna de närmaste tre åren och innehåller också de kommunövergripande mål som kommunfullmäktige beslutat om. Källa: vingaker.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa