Kommunen anmäld i schism vid Lyttersta

Kommunen har polisanmälts för olaga intrång och för att ha byggt i strid mot strandskyddsreglerna på annans mark. I fokus för anmälan står det populära Lytterstabadet.

1 juni 2018 05:30

– Jag har absolut inget emot badplatsen. Jag är själv mycket där, badar bastu och har trevligt. Men rätt ska vara rätt. Det som gäller för mig måste rimligtvis också gälla kommunen.

Det säger John Ohlsson, Lyttersta gård. Hans anmälan är skriven dels av missnöje med kommunens agerande, dels mot bakgrund av en tidigare schism med samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är tråkigt att det har blivit så här. Det hade kunnat lösas på ett smidigt sätt, tycker han.

För ett par år sedan fick Lyttersta gård ett föreläggande. Kommunen fann att Ohlssons badland vid Tisnaren saknade strandskyddsdispens. Där fanns en bastu från 40-talet, en fiskarstuga, ett litet växthus, brygga och så Ohlssons husbåt från 90-talets mitt.

Hotad med ett vite på 240 000 kronor tvingades fastighetsägaren riva eller flytta i stort sett hela rasket. Ohlsson blev även polisanmäld för olaga intrång. Han hade ställt en husvagn på kommunens grannmark.

Nu ger han igen med samma mynt. På en karta visar han hur hans mark angränsar kommunens allmänna badplats.

Enligt kartan är bryggorna anlagda i vatten som ägs av Ohlsson. Inom 100 meter från stranden finns en bastubyggnad och en grillplats. På Ohlssons mark har kommunen asfalterat, satt upp bojar och en handikappramp samt fyllt ut badplatsen med sand.

– Något medgivande har vi aldrig gett, vi har inte ens blivit kontaktade. Vi har inte ansökt om strandskyddsdispens. Om någon annan gjort det borde vi ha underrättats – det är ju vår mark.

Kommunens byggnadsinspektör Tony Ljungberg medger att dispens saknas.

– Vi ska ta kontakt med fastighetsägaren och titta på detta. Vi behöver söka dispens och tillstånd till vattenverksamhet.

Finns bygglov där så krävs på Lytterstabadet?

– Nej, svarar Ljungberg.

Därmed inte sagt att hela badplatsen är ett svartbygge, påpekar Raimo Laurila vid länsstyrelsens natur- och miljöenhet. Sådant som byggts före 1974 omfattas inte av dagens regler.

– Frågan är vad som kommit till sedan dess. Det behöver kommunen utreda.

Ohlsson förutsätter att hans badland ges samma möjlighet till retroaktiv dispens som kommunen tänker söka. Han sitter med trumf på handen.

– Absolut. Jag måste ge kommunen mitt medgivande.

Strandskydd

Syftar till att bevara allmänhetens friluftsliv men också skydda biologiskt värdefulla land- och vattenområden. För att få bygga till exempel en brygga eller en bastu inom skyddat område krävs dispens.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising