Sörmland10 mars 2021 04:45

Få utrikes födda politiker – så ser det ut i din kommun

Få utrikes födda politiker – så ser det ut i din kommun
Ekonomi, näringsliv & finans9 mars 2021 20:29

Sjukfrånvaron ökade 42 procent

Sjukfrånvaron ökade 42 procent
Ekonomi, näringsliv & finans9 mars 2021 10:21

SCB: Försiktig ekonomisk återhämtning

Ekonomi, näringsliv & finans9 mars 2021 09:35

Högre produktion i näringslivet

Ekonomi, näringsliv & finans9 mars 2021 09:35

Hushållen spenderar mer

Ekonomi, näringsliv & finans9 mars 2021 09:33

Ökad orderingång till industrin

Vetenskap & teknologi9 mars 2021 08:23

De gick bäst under pandemin

De gick bäst under pandemin
Sörmland9 mars 2021 04:50

Färre kvinnor i politiken – så ser det ut i din kommun

Färre kvinnor i politiken – så ser det ut i din kommun
Sörmland8 mars 2021 04:45

Män gör klipp på aktier och kvinnor tar hand om barn

Män gör klipp på aktier och kvinnor tar hand om barn
Ekonomi, näringsliv & finans5 mars 2021 11:17

Utrikeshandel med tjänster återhämtade sig

Utrikeshandel med tjänster återhämtade sig
Hälsa och sjukvård2 mars 2021 10:07

Pandemin gav kommunerna plus i kassan

Pandemin gav kommunerna plus i kassan
Ekonomi, näringsliv & finans26 feb. 2021 09:35

Sämre fart än väntat inom svensk ekonomi

Sämre fart än väntat inom svensk ekonomi
Kultur och Nöje25 feb. 2021 10:37

Miljardtapp för kultur och nöje under 2020

Miljardtapp för kultur och nöje under 2020
Ekonomi, näringsliv & finans25 feb. 2021 09:35

Hushållens lån växer snabbare

Ekonomi, näringsliv & finans25 feb. 2021 09:23

Omsättningen för kulturbranscherna har rasat

Omsättningen för kulturbranscherna har rasat
Katrineholm24 feb. 2021 15:07

Falsk statistiker blev intim om sexvanorna – polisens uppmaning: "Avsluta direkt"

 Falsk statistiker blev intim om sexvanorna – polisens uppmaning: "Avsluta direkt"
Sörmland23 feb. 2021 18:31

Arbetspendlingen ökar kraftigt i Sörmland

Arbetspendlingen ökar kraftigt i Sörmland
Ekonomi, näringsliv & finans23 feb. 2021 09:33

SCB: 9,3 procent arbetslösa

Katrineholm23 feb. 2021 06:31

Fler döda än födda ger blygsam befolkningsökning 2020: "Rörligheten som har minskat"

Fler döda än födda ger blygsam befolkningsökning 2020: "Rörligheten som har minskat"
Ekonomi, näringsliv & finans22 feb. 2021 09:43

Minsta svenska befolkningsökningen på 15 år

Minsta svenska befolkningsökningen på 15 år
Sida 24 av 28
Sida 24 av 28