Lokalerna uppsagda – kostnaderna består

Kommunen säger upp lokalerna som det inte längre är någon skolverksamhet i. Varseltid och uppsägningstid uppgår till 18 månader, vilket kan innebära fortsatt hyra.

15 november 2018 17:07

I april fattades beslutet om att lägga ner Härads skola, Lännaskolan, Tosteröskolan och så småningom även Fogdö skola. I juni firades de sista skolavslutningarna på de tre skolorna som berörs först. Först ett kvartal senare, den 15 september, sa kommunen upp hyresavtalen.

– Diskussionen var uppe redan tidigare i processen, men vi ville inte säga upp lokalerna innan vi helt säkert visste hur det skulle bli. Hade vi varslat lokalerna innan beslutet var fattat fanns det risk för spekulation så vi valde att vänta, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Ehrnfelt (M) och berättar att förskoleverksamheten också fått frågan om de har behov av lokalerna innan varslet lämnades in.

Alla kommunens hyreskontrakt med Strängnäs fastighets AB är tecknade mot kommunstyrelsen. Lokalerna, och hyrorna samt ett hyrestäckningsbidrag för dessa, fördelas därifrån till de olika nämnderna. Det är ett års uppsägningstid som gäller och den tiden föregås av sex månaders varseltid – totalt 18 månader med hyra.

Det är alltså kommunstyrelsen som får betala, om fastighetsbolaget inte hittar andra hyresgäster eller säljer fastigheterna. Utbildningskontoret har planer för förskole- och särskoleverksamhet i Tosteröskolans lämnade lokaler. Men för Lännaskolan, inklusive gymnastiksalen, handlar grundskolans hyra om omkring 1,3 miljoner kronor per år, uppger SFAB:s lokalchef Marcus Gökstorp. För Härads skola, inklusive matsalen, rör det sig om cirka 750 000 kronor.

– Vi jobbar nära kommunen för att se om det finns någon annan kommunal verksamhet som vill hyra lokalerna. Det tar vi hänsyn till först och där inväntar jag besked just nu. Parallellt tittar vi på andra alternativ, i första hand uthyrning till extern part. För att det ska bli tal om försäljning krävs beslut i både vår styrelse och kommunstyrelsen, säger vd Tarja Bergqvist och upplyser om att en marknadsvärdering avgör vad det i så fall skrivs på prislappen.

Enligt Bergqvist har SFAB i dagsläget inte fått några konkreta förfrågningar från externa parter, vare sig gällande uthyrning eller köp. Men Kilenkryssets vd, Jens Persson, säger att hans företag har uttryckt en vilja att köpa Fogdö skolas lokaler för att Vårfruberga friskola ska kunna ta vid i dem när kommunens skola upphör efter detta läsår.

– Det är avgörande för att Vårfruberga friskola ska kunna starta, säger Jens Persson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Camilla Lillsebbas