Efterlängtad invigning av nya konstgräsplanen

I samband med fotbollsfesten på söndag kommer den nya konstgräsplanen på Värmbols IP att invigas.

30 augusti 2019 10:52

Håkan Stenström arbetar som projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen på Katrineholms kommun. Det är han som hållit i planeringen och genomförandet av den nya konstrgäsmattan.

– Den förra planen var i naturgärs och i stort sätt helt horisontell och hade fuktproblem. Nu lutar fotbollsplanen enligt alla konstens regler och uppfyller svenska fotbollsförbundets samtliga krav. Och den är besiktigad och klar, säger han.

Första spadtaget togs i mars i år. På söndag, i samband med fotbollsfesten, ska den äntligen invigas.

Notan för den nya mattan landar allt som allt på lite drygt tio miljoner kronor. Av dem betalar kommunen nio. Resten är bidrag från bland annat Svenska fotbollsförbundet.

De största utgiftsposterna är konstgräsplanen och belysningen, som kostat drygt sex respektive två miljoner kronor.

– Sedan har vi fått dränera hela plan, så det är många löpmeter dräneringsslang och ledningar som är nedgrävda, säger Stenström.

I somras blossade en vild debatt upp om att gummingranulatet, det svarta gummit som kommer från återvunna däck och vars syfte är att skapa dämpning och få stråna att stå upp, skulle vara miljöfarligt.

– Det vi använt är återvunnet miljödäck, som är tillverkade efter 2014. Det är de äldre däcken som inte är lika miljövänliga, berättar Stenström.

När kommunen gjorde upphandlingen ställde de höga miljökrav.

– Dessutom ska vi utbilda driftpersonal och ledare i hur man ska bete sig när man är på konstgräset och bland annat ta bort gummit från kläderna.

– Dagsvattensystemet är försett med flertal fällor där eventuellt gummigranulat samlas upp, så det inte sprids vidare ut i vattendrag, säger Håkan Stenström.

Det här har pengarna gått till:

Projektering, konsulter, byggledning m.m - ca 750 000 kr

Bevattningsanläggning - ca 750 000 kr

Geotekniska undersökningar, inmätningar - ca 220 000 kr

Belysning - ca 2 000 000 kr

Konstgräsplanen - ca 6 280 000 kr

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Einarsson