Bullerbråk tas upp i högsta instans

8 november 2019 19:55

Buller- och ljudbråket kring fotbollsplanen Boovallen i Nacka utanför Stockholm når högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, där saken nu ska prövas.

"Det här är väldigt glädjande. Det väcker gott hopp för oss som har engagerat oss", säger Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i fritidsnämnden i Nacka kommun, i ett pressmeddelande.

Konflikten kring Boovallen har pågått i många år sedan grannar klagat på hög ljudvolym från barn- och ungdomar som spelar fotboll. I juli beslutade mark- och miljödomstolen att begränsa öppettiderna på idrottsplatsen och att bullerskydd ska byggas – ett beslut som nu kan rivas upp av överdomstolen.

"Det väcker gott hopp för oss som har engagerat oss för Boovallen. Frågan berör i första hand alla de barn och ungdomar som spelar fotboll på Boovallen, men den har också stor principiell betydelse för alla idrottsanläggningar i tätbebyggda områden", säger Gunilla Grudevall-Steen (L).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT