Jag har nästan daglig kontakt med Göran Dahlström

Replik 22 juni 2020 15:07
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det  jag reagerar på i ledaren 18/6 är bildtexten ”I Katrineholm lägger sig Göran Dahlströms koalitionspartners gärna platt för S” och att ledarsidan oroar sig för om ”det är oklart i vilken utsträckning Dahlström har förankrat sin idé hos kollegorna i majoriteten”. Det är påståenden som inte har något belägg alls.

 

EBO-lagen infördes visserligen av en moderatledd regering, och det fanns en bra valfrihetstanke med den då. Nu är förutsättningarna annorlunda och det bästa vore nog om lagen skrotades.

I november 2019 presenterade Moderaterna på riks skarpa förslag för att bryta segregationen. Det handlar bland annat om att avskaffa EBO och stärka drivkrafterna till arbete för den som är ny i Sverige. Det är samma inställning som Moderaterna i Katrineholm har.

Redan från början när möjligheten fanns att i Katrineholm undanta vissa områden var moderaterna överens med S om ”allt eller inget”. Vi ville inte att som en del av våra oppositionspartier peka ut enskilda områden som sämre än andra. Alltså blev beslutet att undanta hela kommunen. Nu ändras förutsättningarna och då anpassar vi oss och avstår från att göra undantag från EBO-lagen. 

 

Moderaterna har varit en del av majoriteten i Katrineholm under tio år och tillsammans med Socialdemokraterna drivit på utvecklingen av Katrineholm, för dess innevånare. 

Ett samarbete som fungerar bra tack vare den ständigt pågående dialogen. Jag kan, för att skingra eventuella oklarheter, meddela att jag som moderat gruppledare och kommunstyrelsens vice ordförande har i stort sett daglig kontakt med Göran, så att vi kan enas om hur vi ska hantera olika frågor. Allt från marktilldelningar och nyetableringar till att bereda ärenden och svara på motioner diskuteras innan beslut eller presskonferenser. En rutin som gällt ända från början.

Jag är också nåbar på telefon och mail i stort sett dygnet runt om man vill höra vår ståndpunkt i olika frågor.

 

Christer Sundqvist (M)
Kommunalråd, Katrineholm

Ämnen du kan följa