Titta lokalt – lyckas globalt

När en stor uppgift ska lösas underlättar det om man delar upp den i flera delar och betar av. Då blir situationen möjlig att hantera och överblicka, och sannolikheten att nå goda resultat ökar.

19 mars 2018 14:51

Dessutom kan regionala framgångar som sprids göra att kommuner och andra aktörer lär av varandra, och i den bästa av världar medför lokala nedslag att bilden av helheten nyanseras. Det framhölls nyligen av Eva Landahl, valansvarig för SVT, i tv-programmet ”Fönster mot medievärlden”.

Det gäller inte minst när man pekar ut kommunala lösningar på nationella problem som ofta återkommer i medierapporteringen.

Här kan Vingåker fungera som exempel. Där har offentliga och ideella krafter i många år gjort gemensamma insatser för att stötta asylsökande. På så sätt behöver de inte sätta sina liv på paus i väntan på besked eftersom kommunen och frivilliga ställer upp med exempelvis språkträning, juridisk rådgivning och social gemenskap.

Nu finns flera av initiativen – samt flyktingars historier om livet i hemlandet, varför de flydde och tiden i Sverige – samlade i boken ”Världen flyttar in – en liten bok om integration i Vingåker” av kommunens asyllots Hawa Hashim och skribenten Caroline Wulff.

Där lyfter flera av de intervjuade fram vikten av att få information, inte bara om det svenska samhället, utan om seder och bruk. ”Människor som kommer hit gör kanske fel, men utan att förstå det”, skriver Hawa Hashim och betonar att alla nyanlända söker samma sak: trygghet.

Vidare understryks vilken potential de inflyttade utgör lokalt, eftersom Vingåker har brist på arbetskraft, och hur man genom initiativen försöker ge människor meningsfullhet och hopp.

Förutom att berättelserna är viktiga för att öka förståelsen för hur det kan vara att fly från sitt hemland och komma till Sverige, är boken en påminnelse om att nationella politikområden ofta har sina lösningar lokalt – inte i riksdagen.

Det gäller oavsett om nästa statsminister heter Stefan Löfven, Ulf Kristersson eller Annie Lööf.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Nyström