Politiker kan inte runda a-kassan

16 september 2019 17:00

I början av förra veckan blev dåvarande TCO-ordförande Eva Nordmark (S) arbetsmarknadsminister. Ett par dagar senare skrev paraplyorganisationens utredare, Mats Essemyr, en debattartikel om a-kassan som regeringen bör läsa (SvD, 15/9). Inte minst eftersom Nordmark så sent som i våras sa att medelklassen inte kan vara statens kassako (TT, 14/5), vilket är fallet i dag när bara en av fem får 80 procent av lönen från a-kassan.

Redan vid en inkomst på 25 000 kronor – rätt långt under den genomsnittliga heltidslönen – slår en arbetslös i taket. Visserligen toppas inkomsterna ofta upp av tilläggsförsäkringar via fackförbunden, men trots det drabbas många hårt när de förlorar jobbet.

Ifall målet är att säkra att det finns ett folkligt stöd för att arbetsmarknaden förändras, är en urholkning av a-kassan från omställningsförsäkring till att mer likna en grundtrygghet inte rätt väg att gå. Strukturomvandlingen, som följer i digitaliseringens och automatiseringens spår, och som leder till att nya högproduktiva jobb växer fram medan andra slås ut, är i grunden bra för vår gemensamma levnadsstandard. Men den gör också att många ser sina jobb försvinna.

En sådan förändring kommer aldrig att kunna ske utan att de som drabbas upplever ett visst obehag. Men om en fabriksnedläggning inte bara innebär att man förlorar jobbet, utan dessutom är synonym med en privatekonomisk katastrof, kommer motstånd mot teknikutveckling, krav på statliga stöd till verksamheter som inte håller måttet och ökade opinionssiffror för populistiska partier som brev på posten.

Det är inte så vi ser till att Sverige står sig i den globala konkurrensen. Därför måste alla vara med och dela på kostnaderna. Dels genom fler offentligt finansierade yrkesutbildningar, som möjliggör för friställda att ta de nya jobben. Dels genom att ha en arbetslöshetsförsäkring som garanterar en genomsnittlig löntagare någorlunda bibehållen levnadsstandard i ett inledningsskede.

Höjningen handlar alltså inte främst om att vara hygglig mot dem som har oturen att bli arbetslösa. Utan om att politiker som vill att Sverige ska hålla ihop och blicka framåt tillsammans inte kan runda a-kassan.

Signerat

SusanneNyström
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!