Moderaterna bör lugna ner sig

3 september 2019 20:10

Agera, anslå pengar, stifta nya lagar och det fort. Det var moderatledaren Ulf Kristerssons budskap i sommartalet i Strängnäs i helgen. Kraven ställdes med anledning av förra veckans uppmärksammade mord i Malmö och Stockholm.

Att oppositionen jagar på en regering hör till det politiska samspelet. Men ledarskap är inte bara att "agera". Det är även en förmåga att i kritiska lägen behålla kylan. Och här är det si och så med Kristersson.

I talet efterlyste han mobilisering som han ställde mot ”oändliga utredningar och halvhjärtade beredningar”. Varpå han lade fram en tiopunktslista – en jämn och fin siffra – och krävde att riksdagen går till beslut om sex till tolv månader.

Det är feltänkt. För det första bör inte lagar stressas fram även om det finns en riksdagsmajoritet för deras huvuddrag. Den tillfälliga asyllagen borde vara en lärdom. För det andra är flera punkter på listan starkt omstridda. Ta den så kallade straffrabatten för personer mellan 18 och 21 år. Ett utredningsförslag om att avskaffa den finns men regeringen ser över frågan efter att viktiga remissinstanser som Åklagarmyndigheten, Säpo, Brottsförebyggande rådet och Justitieombudsmannen sa nej i våras.

Mer allvarligt är att Moderaterna även tycks vilja snabbehandla lagar utifrån nya idéer. Som införande av visitationszoner, områden där polisen ska få stoppa och visitera vem som helst utan någon misstanke.

När M-politiker i Järfälla i Stockholm föreslog detta förra året, efter flera gängattentat i kommunen, kritiserades det av Järfällapolisen som ansåg sig redan ha tillräckligt med befogenheter och menade att så långtgående åtgärder skapar konflikter snarare änvinster i brottsbekämpningen.

Ett annat förslag på Moderaternas lista är användning av anonyma vittnen i domstolarna. Brottsofferutredningen studerade frågan på 1990-talet och senare utredningar har hänvisat dit i sina resonemang.

Ett mycket tungt argument mot anonyma vittnen är att försvarsadvokaten hamnar i en omöjlig situation. För att kunna fråga ut vittnet, vilket är viktigt för rättssäkerheten, måste advokaten känna till vittnets identitet. Samtidigt ska försvararen hemlighålla detta för sin klient, gentemot vilken advokaten har sin främsta lojalitet, men ändå lista ut vilka frågor som ska ställas till vittnet.

Moderaterna bör lugna ner sig.

Signerat

Alex Voronov
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!