Måste Flen vara en kommun?

Bör Flens kommun byta namn? Kanske till Båvens kommun? Frågan restes av en medborgare på tidningens valsajt #kandulova.

10 januari 2018 13:59

Alla partier förutom ett avvisar idén. Kristdemokraterna gör det med glimten i ögat. Eftersom delar av sjön Båven ligger i två grannkommuner (Nyköping och Gnesta) kan det bli sura miner där, svarar Anders Karlsson (KD).

Centerpartiets Karina Krogh skriver att namnbyte är ett omfattande och kostsamt arbete som kräver att profilmaterial och annat görs om. Det är bättre att bygga vidare på det som kommunen redan gör för utvecklingen.

Liberalerna avviker med sin positiva inställning till ett namnbyte. Oxana Erixon (L) hänvisar till en enkät som partiet gjorde på Bygg- och bomässan där ett annat namnförslag, Stenhammars kommun, fick starkast stöd.

Erixon utvecklar sina tankegångar i en intervju i tidningen. Namnet Flen speglar inte hela kommunen och har fått negativ klang, menar hon.

Hon har en poäng. Kommunen har jobbat länge dels för att förmedla till omvärlden att Flens kommun är mer än Flens tätort, dels för att få uppslutning för namnet i hela kommunen. Tidigare kommunslogan, "Flen – en kommun", speglar den ambitionen. Frågan är hur långt det räcker.

60 procent av kommunens invånare bor utanför Flens tätort. Den lokala identiteten är stark på flera tätorter. Samtidigt har Flens stad, som bär upp namnet Flen, inte de riktigt starka positiva egenskaper som kan väga upp detta.

Namnet Flen osynliggör det som kommunen vill lyfta fram som dess styrkor – de vackra omgivningarna utanför centralorten. Fälten, sjöarna, skogarna, jordbruken, slotten.

Kostnaderna och det betydande arbete som är förknippat med ett namnbyte bör respekteras. Men hur mycket jobb som krävs och hur mycket det kostar vet man först när frågan har behandlats i en första utredning. Det varumärkes- och kommunutvecklingsarbete som har gjorts är heller inte bortkastat. Valet av ett nytt kommunnamn kan rent av ses som en fortsättning på det.

Men det är heller inte så att Flens nuvarande grafiska profil och kommunslogan är oklanderliga. Deras likhet med dem som kommunens mest kända företag, GB Glace, använder är anmärkningsvärda. Det är rätt av Flen att lyfta fram Sörmland i sin marknadsföring. Men kommunens och företagets snarlika formuleringar och förväxlande lika hjärtsymboler ger intryck av lite väl nära relation dem emellan.

Namnbytet bör åtminstone få en chans. En diskussion pågår uppenbarligen redan här och där i kommunen. Undersök saken i en opinionsundersökning bland kommuninvånarna. Om det finns ett intresse för namnbyte, utred kostnader, debattera saken i botten och låt väljarna ta ställning i en folkomröstning valet 2022.Alternativen bör göras enkla. Ett av politikerna framtaget namnförslag kan då ställas mot det nuvarande namnet.

Kanske finns det inget intresse. Kanske är kommuninvånarna nöjda med att bo i Flens kommun. Om så är fallet är ingen skada skedd. Men man bör våga fråga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!