Det finns fortfarande svenska barn i Syrien

19 maj 2019 10:00

Om det är den mediala uppmärksamheten eller syskonen Skråmos morfars ihärdighet som har gjort att de nu är i Sverige får vara osagt. Däremot är övriga svenska barn, cirka 60 till antalet, som efter det så kallade kalifatets fall placerades i syriska läger, kvar i misären.

Detta trots att alla har samma rätt att komma hem, oavsett om de har släktingar som kämpar för dem eller inte.

Det handlar om att den svenska staten ansvarar för svenska medborgare och det gäller i synnerhet föräldralösa barn. Men det gäller också i relation till andra stater – i det här fallet de kurdiska grupperna som ska försöka återuppbygga ett krigshärjat land – som knappast är intresserade av, eller har resurser för, att ta hand om andra länders ditresta terrorister och deras barn.

Som Mats Svegfors (M) sa i SVT:s Agenda i april borde en generell insats påbörjas, enligt lagen som säger att staten ska vara beredd att gripa in när en större kris eller katastrof drabbar många svenskar utomlands. Den insatsen kan mycket väl ske i nära samarbete med andra europeiska länder som befinner sig i liknande situationer, vilket förhoppningsvis är på gång.

Det har gått över en månad sedan utrikesminister Margot Wallström (S) skrev på sin Facebook-sida att ”Regeringen arbetar nu intensivt för att barn med koppling till Sverige som befinner sig i Syrien får den hjälp de behöver. Det ska inte råda något tvivel om att regeringen gör vad vi kan för dessa barn och om möjligt ska de föras till Sverige.”

Även om en hel del arbete sannolikt har skett och fortfarande sker bakom lykta dörrar – tyst diplomati, som det kallas – går det inte att blunda för att svenska staten länge har vetat att dagen när ”kalifatet” faller skulle komma och att det då skulle finnas svenska medborgare i området som i många fall är barn. Det är alltså svårt att inte misstänka att regeringen, med bättre framförhållning, hade kunnat agera snabbare. Inte minst eftersom andra länder fick hem barn flera veckor innan syskonen Skråmo.

Därför är det inte läge att luta sig tillbaka bara för att sju barn har landat. Merparten av arbetet återstår.

Signerat

SusanneNyström
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!