Assange är ingen frihetshjälte

12 april 2019 18:30

Läckta eller hackade uppgifter ur datorer har ibland gjort nytta i nyhetsförmedling. Viktiga avslöjanden om penningtvätt, brevlådebolag och skattefusk hade varit omöjliga utan sådana data.

Åtskilliga hemligstämplar och tystnadsplikter är inte värda att respekteras av press eller andra seriösa medier.

Även en del som Julian Assange och hans Wikileaks förmedlade om USA i Irak blev grund för värdefull nyhetsrapportering.

Men det säger inte att en fri press gör rätt i att spräcka all slags sekretess eller använda källor som bryter alla slags tystnadsplikter.

Svensk tryckfrihet, den starkast grundlagsfästa i världen, bör vara föredöme för andra länder. Den har starkt medelarskydd med rätt till anonymitet även för den som lämnar många slags uppgifter ur hemliga handlingar för publicering i ett grundlagsskyddat massmedium. Juridiskt ensamansvar bärs då av ansvarig utgivare eller motsvarande.

Men svensk tryckfrihet har också väl avgränsade områden med kvalificerad sekretess till skydd för enskilda människor och rikets säkerhet mot frihetens fiender: sjukjournaler, socialtjänstuppgifter, underrättelsetjänst och säkerhetspolis samt militära hemligheter.

Det är inte heller tillåtet att ta sekretessbelagda handlingar i deras helhet och lägga ut dem på nätet.

Vid avslöjanden av interiörer i skatteparadis har tidningar pressetiskt urskiljt vad i materialet som är försvarbart att trycka.

Wikileaks spred däremot hänsynslöst hela dokument med uppgifter som utsatte namngivna motståndare till talibanerna för livsfara. Den vitryska polisstaten fick uppgifter om dissidenter.

Det är en orsak till att Julian Assange föll så djupt, från att ses som ikon för insyn och öppenhet till en person seriösa tidningar slutade samarbeta med. Han och Wikileaks gick allt mer tydligt Putinregimens ärenden, inte bara i att delta i ryska angrepp mot Hillary Clinton för att hjälpa Donald Trump till makten.

Mot engelsk utlämning av Assange till USA finns yttrandefrihetsjuridiska skäl.

Inga principiella skäl finns för att Assange, häktad i sin frånvaro av Svea Hovrättför våldtäkt, inte ska få sin sak prövad i svensk domstol.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!